Spring til hovedindhold
Best Western logo

Vilkår og betingelser for BWH Hotels virksomhedsaftaler

1 BAGGRUND/FORMÅL

1.1 BWH Hotel Group℠ tilbyder et globalt netværk af over 4.500 hoteller i næsten 100 lande. BWH Hotel Group AB i Skandinavien består af mere end 150 hoteller på over 100 steder. Alle hoteller er privatejede og drives for det meste af en lokal iværksætter, og derfor har vi mange forskellige brands med hver sin niche. Vi kan lide mangfoldighed og bryder os ikke om standardisering.

1.2 Gennem denne aftale tilbyder BWH kunden fordelagtige priser på alle hoteller, uanset brand, som er en del af BWH Hotel Group i Skandinavien. Aftalen er gyldig i Sverige, Norge og Danmark. Aftalepriserne gælder ikke for vores alliancehoteller i Small Danish Hotels.

2 PARTERNES FORPLIGTELSE

2.1 Ved at underskrive denne aftale og modtage rabat hos BWH Hotels accepterer kunden disse vilkår og betingelser. BWH forbeholder sig ret til at ændre vores vilkår og betingelser til enhver tid. Opdaterede vilkår og betingelser træder i kraft, når de offentliggøres på denne side. Hvis ændringerne er af væsentlig betydning, vil du blive informeret i god tid, før ændringerne træder i kraft, og vi vil forklare betydningen af ændringerne.

2.2 BWH forpligter sig til at give kunden en rabat på 12 % af prisen og fri afbestilling på bookning og morgenmad* (inkl. moms) (*Ikke morgenmad på Sure Stay Studios).

2.3 Aftalen omfatter LRA (Last Room Availability), hvilket betyder, at kunden kan booke værelser med en kontraktmæssig rabat til det sidste ledige værelse. Lokale variationer og blackout-datoer kan være gældende.

3 JUSTERING AF PRIS, BETALINGSMIDDEL

3.1 BWH forbeholder sig ret til at ændre priser på grund af stigninger i offentlige afgifter og skatter. BWH accepterer alle større debet- og kreditkort samt vouchers udstedt af rejsebureauer. Betaling sker til det respektive hotel i kæden ved ankomst eller afrejse. Betalingsbetingelserne aftales også med det respektive hotel.

3.2 Fakturering er ikke mulig fra et centralt sted, men det er op til hvert enkelt hotel at godkende dette eller ej. I henhold til europæisk lovgivning har de hoteller, der har leveret deres tjenester (i overensstemmelse med den indgåede kontrakt), ret til at modtage renter (8 % af fakturabeløbet fra forfaldsdatoen i henhold til Riksbankens referencerente) og kompensation for det udestående beløb, i tilfælde hvor de ikke har modtaget betalingen inden for den aftalte frist.

4 BOOKING/AFBESTILLING

4.1 Når du booker, indtaster du den bookingkode, du modtager i vores velkomstmail. Booking sker via www.bestwestern.dk eller direkte hos det respektive hotel.

4.2 Den aftalte rabat- og afbestillingspolitik gælder kun for individuelle bookinger. Bookinger for grupper på mere end 10 personer foretages via BWH's centrale booking eller hos det respektive hotel.

4.3 BWH forpligter sig til at anvende afbestillingsreglen med kl. 16.00 på ankomstdagen, hvilket betyder, at kunden kan afbestille sit værelse indtil det ovenfor anførte tidspunkt. BWH garanterer værelset efter kl. 18.00 på ankomstdagen, men kun hvis kunden/gæsten oplyser kreditkortnummeret og meddeler det respektive hotel om sen ankomst. Hvis gæsten ikke dukker op til en garanteret booking, vil den første nat blive opkrævet - en såkaldt "no-show".

4.4 Hvis gæsten har booket et værelse for en bestemt periode, men afrejser før den angivne afrejsedato, skal værelset afbestilles senest kl. 18.00 dagen før den ønskede afrejse. Gæsten skal betale samme kompensation som ved for sen afbestilling, dvs. for en ekstra dag.

5 KONTRAKTPERIODE/TIDLIG AFBESTILLING

5.1 Aftalen er gældende i 12 måneder og forlænges automatisk med yderligere 12 måneder ad gangen, hvis ingen af parterne har opsagt den. Aftalen kan opsiges i løbet af aftaleperioden af begge parter med én (1) måneds varsel.

6 FORTROLIGHED OG HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Kundens kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med GDPR og er tilgængelige i et beskyttet miljø. Med denne aftale accepterer kunden, at vi bruger dataene til regelmæssig kontakt, mails, nyhedsbreve og information fra vores medlemshoteller. Ønsker du mere information om, hvordan vi bruger dataene, bedes du kontakte din ansvarlige sælger.

7 FORCE MAJEURE

7.1 Hvis en parts forpligtelser påvirkes af strejke, lockout, blokade, krig eller andre omstændigheder uden for partens kontrol, er parten berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning uden erstatning eller kompensationsforpligtelse i nogen form over for den anden part.

8 GÆLDENDE LOV OG TVISTER

8.1 Tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af Stockholms Handelskammers Voldgiftsinstitut (SCC). Regler for forenklet voldgift skal gælde. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsmand. Voldgiftsrettens sæde er Stockholm. Forhandlingssproget skal være svensk. Svensk lov skal gælde for tvisten.