Spring til hovedindhold
Best Western logo

Brugervilkår

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

LÆS DISSE GENERELLE VILKÅR OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER HJEMMESIDEN

Dette websted hører hjemme i USA.

Velkommen til www.bestwestern.com (“Siden”). Hjemmesiden ejes og drives af Best Western International, Inc. Selskabet hører hjemme i Arizona, USA. Henvisninger til "Best Western", "vi" og "os" i disse Generelle Vilkår vil afhænge af sammenhængen til Best Western og ethvert medlemsorganisationer tilknyttet BWI under Best Western, herunder, men ikke begrænset til, SureStay, Inc. Dette websted drives fra vores kontorer i Phoenix, Arizona og ikke fra nogen anden placering. Enhver oversættelse af denne side eller en del af webstedet til et andet sprog end engelsk er udelukkende til brug for vores kunder og indebærer ikke direkte eller indirekte, at hjemmesiden drives fra et andet land.

Brugeraftale

Du bekræfter hermed, at du er mindst 18 år gammel og besidder juridisk myndighed til at tilgå og bruge denne hjemmeside (”Siden”) og dens indhold, data og information (herefter benævnt ”Indholdet”), hvilket sker i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er specificeret nedenfor (”Generelle vilkår”). Du giver dit samtykke til, at du selv hæfter økonomisk for de køb, du gennemfører på Siden. Du accepterer ligeledes at overvåge mindreårige, der færdes på denne Side og misbruger dit navn eller din konto. Du indvilliger også i, at al information, som du og din husstand oplyser, er både præcis og gældende. Du godkender endvidere, at denne Sides bookingfunktioner kun anvendes til legitime bookinger eller køb til dig eller en anden person, for hvem du er juridisk autoriseret til at handle. Du er her vidende om, at en overdreven brug eller misbrug af bookingfunktionerne eller Siden i det hele taget kan føre til, at du nægtes adgang til disse funktioner. Ved bookinger eller andre services, der kræver betaling, indvilliger du i at rette dig efter de vilkår og betingelser, som købet indebærer, herunder, men ikke begrænset til, rettidig betaling af forfaldne beløb samt overholdelse af alle regler og restriktioner ifm. tilgængelighed af takster, produkter og services. Du er ansvarlig for alle takster, afgifter, told, skatter og værdiansættelser, som opstår i brugen af denne Side. 

Hvis du har modtaget et login og en adgangskode, er disse udelukkende beregnet til personlig brug. Login og adgangskode må ikke videregives til andre og ej heller anvendes af andre end dig selv, når du ønsker at benytte Siden. Du er ansvarlig for at opbevare dit login og din adgangskode på forsvarlig vis, og du accepterer dit ansvar for alle de aktiviteter, der udføres via din konto eller adgangskode. Du er forpligtet til at informere Best Western International med øjeblikkelig virkning, hvis dit login eller adgangskode bliver kompromitteret.

Best Western International forholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser for, hvordan Indholdet på denne Side anvendes. Vi kan ændre disse vilkår til hver en tid, når vi opdaterer Siden. Det forventes, at du tjekker denne Side fra tid til anden, så du er opdateret om de eventuelle ændringer, vi foretager løbende, da de er bindende for dig som kunde. Visse bestemmelser i disse vilkår kan også blive erstattet af vilkår og betingelser, som er publiceret andetsteds på vores Side.

Licens og adgang til siden

Best Western International giver dig en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og gøre personlig brug af denne Side og dens Indhold. Det sker udelukkende med det formål at forespørge om eller foretage bookinger og lignende services, herunder tilmelding til og administration af dit Best Western Rewards-medlemskab. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under denne begrænsede licens, samt adgang til og brug af Siden. Det er udelukkende dig som individ, der kan besøge Siden. Det er således ikke tilladt at lade en tredjepart i form af andre individer/enheder/services tilgå eller anvende Siden på dine vegne. Du har ej heller tilladelse til at downloade (bortset fra pagecaching) eller modificere Siden eller dele af den, med mindre det sker med et eksplicit samtykke fra Best Western International. Denne licens omfatter ikke: (a) videresalg eller kommerciel brug af Siden eller dens indhold; (b) indsamling eller brug af hotellister, beskrivelser eller priser; (c) en derivativ brug af Siden eller dens Indhold; (d) dataudvinding, brug af robotter, eller lignende dataindsamlings- eller ekstraheringsværktøjer. Denne Side eller dele af den må ikke reproduceres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden vis udnyttes til kommerciel brug uden et skriftligt samtykke fra Best Western International.

Du må ikke frame eller anvende framing-teknikker over for varemærker, logoer, eller et navnebeskyttet indhold (herunder billeder, tekst, sidelayout eller formgivning) fra Best Western International og dets medlemsorganisationer tilknyttet BWIer uden forudgående samtykke. Du må ej heller anvende metatags eller anden ”skjult tekst”, som anvender Best Western Internationals navn eller varemærker uden et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Best Western International.

Enhver uautoriseret brug ophæver den licens, du har modtaget fra Best Western International. Du tildeles en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette hyperlinks til Best Western Internationals Side, så længe hyperlinket ikke præsenterer Best Western International, dets medlemsorganisationer tilknyttet BWIer eller deres produkter og services på misvisende, nedsættende eller på anden vis krænkende vis. Bemærk, at du ikke har tilladelse til at anvende Best Western Internationals logo eller anden navnebeskyttet grafisk fremstilling eller varemærke som del af linket uden først at have indhentet et samtykke fra Best Western International.

Best Western International anser det som et brud på rettigheder, hvis ovennævnte retningslinjer ikke overholdes.

Ikke-tilladt adfærd

Du accepterer med disse vilkår, at du ikke (a) kopierer, fremviser, modificerer, reproducerer eller på anden måde overfører noget indhold til en tredjepart uden en forudgående skriftlig tilladelse fra Best Western International; (b) forstyrrer eller afbryder netværksforbindelsen til Siden; (c) bruger eller forsøger at bruge enhver form for enhed, software eller rutine, der griber ind i Sidens funktionsdygtighed, eller i de transaktioner, der tilbydes gennem Siden; (d) overfører filer, data eller andet indhold, der indeholder computervira, korrumperet data, computerorme, trojanske heste eller instruktioner eller designs, der sletter data, omprogrammerer eller gør Siden eller systemets udstyr uanvendeligt til det tilsigtede formål; (e) udsender information til eller gennem Siden, der strider mod den gældende lovgivning; (f) udsender information til eller via Siden, der indeholder et krænkende, groft eller obskønt materiale; eller (g) udsender information til eller via Siden, der krænker en tredjeparts rettigheder.

Immaterialret

Siden og dens indhold indeholder visse Best Western®-varemærker og ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker samt ophavsretligt beskyttet materiale, som vi har tilladelse til at bruge (Immaterialret). Men ingen licenser eller immaterielle rettigheder udstedes eller tildeles til dig som kunde. Reproduktion eller lagring af Indhold, som indhentes via denne Side, er underlagt the U.S. Copyright Act. Best Western International er den eksklusive ejer af visse registrerede og uregistrerede varemærker, servicemærker og kollektive servicemærker (herefter benævnt ”Varemærker”), der omfatter, men ikke begrænser sig til:

Alle andre varemærker, som forekommer på denne Side, og som ikke er ejet af Best Western International, hører under de respektive ejere, som kan være eller ikke være forbundet med eller sponsoreret af Best Western International og dets medlemsorganisationer tilknyttet BWIer.

Best Western International Inc. besidder en ikke-eksklusiv licens til U.S. Patent Nos. 5,774,870, 6,009,412 og 6,578,012, der er ejet af Affinion Net Patents, Inc.

Links till tredjepartsider

Siden kan indeholde links, der ejes eller administreres af andre parter end Best Western International. Sådanne links tilbydes udelukkende som et tilbud. Best Western International kontrollerer ikke disse og kan derfor ikke holdes ansvarlig for indhold, privatlivspolitikker eller sikkerhed på disse specifikke sider. Dette sker uden at begrænse det foregående, medmindre andet er forbudt i lovgivningen i din jurisdiktion. Best Western International frasiger sig, men ikke udelukkende, ethvert ansvar for sider, der (a) krænker tredjeparters immaterielle rettigheder; (b) er upræcise, ufuldstændige eller misvisende; (c) unøjagtige eller uegnet til specifikke formål; (d) ikke tilbyder passende sikkerhed og privatlivsbeskyttelse; (e) indeholder vira eller andre former for destruktivt indhold; eller (f) er injurierende eller krænkende. Best Western International siger ikke god for indholdet eller produkter og services, der er tilgængelige på disse sider. Hvis du etablerer en forbindelse til disse sider, sker det på eget ansvar.  

Privatliv

Din brug af Siden er underlagt Best Western Internationals privatlivspolitik. Hvis du ønsker at gennemgå den praksis, der afgør, hvordan vi behandler den information, der gives på denne Side, henviser vi til vores Privatlivspolitik. Når du anvender vores Side, godkender du, at dine persondata anvendes i henhold til vores Privatlivspolitik.

ANGÅENDE ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE (18 U.S.C. 2701-2711): VI GARANTERER INGEN FORTROLIGHEDS- ELLER PRIVATLIVSGARANTI FOR NOGEN FORMER FOR KOMMUNIKATION, DER ER VIDERESENDT TIL SIDEN ELLER ANDRE SIDER, DER ER LINKET TIL SIDEN. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR FORTROLIGHEDEN AF DENNE INFORMATION, E-MAILADRESSER, REGISTRERINGS- OG IDENTIFICERINGSINFORMATION, KOMMUNIKATIONS- ELLER FORRETNINGSHEMMELIGHEDER ELLER NOGEN SOM HELST FORMER FOR INDHOLD, DER SENDES VIA NETVÆRK PÅ SIDEN, ELLER SOM PÅ ANDRE MÅDER ER FORBUNDET MED BRUG AF SIDEN.

Afgrænsning af ansvarlighed

Bortset fra den gældende lovgivning er Best Western International under ingen omstændigheder ansvarlig for specifikke, indirekte eller følgeskader, eller nogen skader i det hele taget, herunder tab af profit eller data, hvad enten det sker gennem en kontraktlig aftale eller en skadegørende handling, der opstår gennem Sidens eller Indholdets brug eller ydedygtighed, eller mangel på samme. Dette gælder både Best Western International og tredjepartsudbydere. Denne afgrænsning af ansvarlighed gælder, uanset om anmeldelsen baserer sig på kontraktlige forsømmelser eller andre former for genopretning, selv hvis Best Western International er blevet informeret om muligheden for, at der kan eksistere sådanne forhold.

Garanti

Bortset fra den gældende lovgivning udbydes denne Side og dens Indhold ”som beset”, uden garanti, forbehold, repræsentation, vilkår eller forpligtelser i nogen form, uanset om dette er udtrykt direkte eller er forudsat. Dette omfatter, men er ikke begrænset til garanti for salgbarhed, ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller egnethed til et særligt formål. Best Western International garanter ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af tekst, grafik, links eller andet Indhold på Siden. Best Western International kan udføre ændringer til Indholdet, til programmer, politikker eller anden information, der er beskrevet i Indholdslisten. Dette kan ske uden forudgående varsling. Best Western International er ikke forpligtet til at opdatere Indholdet.

Lovgivning

Enhver strid eller skadeanmeldelse, der opstår ud fra eller i forbindelse med disse vilkår, eller iht. brugen af Siden eller dens Indhold afgøres iht. lovene i staten Arizona, USA og skal afgøres i en stats- eller føderal domstol i Arizona.

Fusion/frasigelse/opdeling

Disse vilkår konstituerer hele aftalen mellem parterne med hensyn til ovennævnte punkter og afløser alle foregående mundtlige eller skriftlige aftaler. Skulle Best Western International være ude af i stand til at opretholde sine rettigheder eller sin ret til kompensation, eller bliver selskabet forsinket eller ude i stand til at implementere vilkårene i denne aftale, skal dette ikke ses som en frasigelse af de rettigheder, der stipuleres i denne aftale. Hvis dele af ovennævnte vilkår viser sig at være ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil aftalen fortsat være gældende, bortset fra det pågældende punkt. Rubrikkerne skal blot ses som en måde, hvorpå informationerne gøres mere tilgængelige for kunden og kan derfor ikke anvendes til udlægning af disse vilkår.

Notifikationer

Alle meddelelser eller anden kommunikation, som er godkendt eller stemmer overens med disse vilkår, kan distribueres pr. e-mail, post eller meddelelser gennem denne Side. Meddelelser regnes som afsendt, når du kvitterer for modtagelsen, hvis sendt gennem e-mail eller normal post, eller direkte hvis meddelelsen er postet på denne Side.

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;Y; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®;  BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®;  BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®;  BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM;  XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.