• Hjem
  • Legal
  • Terms of Use

Brugsbetingelser

 

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

LÆS DET FØLGENDE GRUNDIGT FØR DU BRUGER WEBSIDEN

AFTALE OM BRUG

Du indvilliger i at være mindst 18 år gammel og besidde juridisk myndighed til at tilgå og bruge denne webside (”Siden”) og dens indhold, data og information (samlet, ”Indhold”) i overensstemmelse med vilkår og betingelser specificeret nedenfor (”Brugsbetingelser”). Du indvilliger i at være finansielt ansvarlig for din brug af denne side. Du indvilliger i at overvåge mindreårige der færdes på denne side under dit navn eller din konto. Du indvilliger også i, at al information, som du og din husstand opgiver, er præcis og gældende. Du indvilliger i, at denne sides reserveringsfunktioner kun anvendes til legitime reserveringer eller køb til dig eller en anden person, for hvem du er juridisk autoriseret til at handle. Du er klar over, at overdreven brug eller misbrug af reserveringsfunktionerne eller siden i det hele taget kan føre til, at du nægtes adgang til disse funktioner. For reservationer eller andre services der afkræver betaling, indvilliger du i at rette dig efter de vilkår og betingelser som købet indebærer, inklusiv, men ikke begrænset til, rettidig betaling af forfaldne beløb samt overholdelse af alle regler og restriktioner ifm. tilgængelighed af takster, produkter og services. Du er fuldstændigt ansvarlig for alle takster, afgifter, told, skatter og værdiansættelser, som opstår i brugen af denne side. 

Hvis du er blevet udstyret med et login og et password, er disse udelukkende til personlig brug. Login og password må ikke afsløres til nogen eller anvendes af andre end dig selv til at tilgå siden. Du er ansvarlig for at opretholde dit login og dit passwords fortrolighed og sikkerhed, og du accepterer din ansvarlighed for alle aktiviteter der udføres med din konto eller password. Du er forpligtet til at informere Best Western International øjeblikkeligt, hvis dit login eller password er blevet kompromitteret.

Best Western International forholder sig retten til at ændre vilkår og betingelser og forhold, hvorunder Indhold og Siden er udbudt. Vi kan ændre disse brugsbetingelser til hver en tid ved at omarbejde denne side. Det forventes, at du tjekker denne side fra tid til anden, så du er bevidst om ændringer, vi foretager, da de er bindende for dig. Visse forordninger i brugsbetingelserne kan også være afløst af forordninger publiceret andetsteds på vores side.

LICENS OG ADGANG TIL SIDEN

Best Western International giver dig en begrænset, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og gøre personlig brug af denne Side og dens Indhold udelukkende med det formål at forespørge om eller foretage reservationer og lignende services, inklusiv tilmelding til og administrering af dit Best Western Rewards-medlemskab. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under denne begrænsede licens og adgang til, samt brug af siden. Kun du kan som individ besøge siden. Dvs. det er ikke tilladt at autorisere tredjepart-individer/enheder/services til at tilgå eller anvende siden på dine vegne. Du har ikke tilladelse til at downloade (udover pagecaching) eller modificere siden eller dele af den udover med eksplicit samtykke fra Best Western International. Denne licens inkluderer ikke: (a) videresalg eller kommerciel brug af Siden eller dens Indhold; (b) indsamling eller brug af hotellister, beskrivelser eller priser; (c) derivativ brug af Siden eller dens Indhold; (d) datamining, brug af robotter, eller lignende dataindsamlings- eller ekstraheringsværktøjer. Denne side eller dele af den må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden vis udnyttes til kommerciel brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Best Western International. Du må ikke frame eller anvende framing-teknikker overfor varemærker, logoer, eller navnebeskyttet indhold (inklusive billeder, tekst, sidelayout- eller form) fra Best Western International og dets associerede selskaber uden forudgående udtrykkeligt samtykke. Du må ikke anvende metatags ellers anden ”skjult tekst” som anvender Best Western Internationals navn eller varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Best Western International. Enhver uautoriseret brug opsiger den licens, du har modtaget fra Best Western International. Du tildeles en begrænset, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette hyperlinks til Best Western Internationals webside, så længe hyperlinket ikke fremstiller Best Western International, dets associerede selskaber eller deres produkter og services falsk, misledende, nedsættende eller på anden vis krænkende. Du har ikke tilladelse til at anvende Best Western Internationals logo eller anden navnebeskyttet grafisk fremstilling eller varemærke som del af linket uden forudgående udtrykkeligt samtykke. Best Western International forholder sig enhver ret der ikke udtrykkeligt er tildelt.

IKKE-TILLADT OPFØRSEL

Du accepterer at ikke (a) kopiere, fremvise, modificere, reproducere, eller på anden måde overføre noget Indhold til en tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Best Western International; (b) forstyrre eller afbryde netværksforbindelsen til siden; (c) bruge eller forsøge at bruge enhver form for enhed, software eller rutine der griber ind i sidens funktionsdygtighed, eller i de transaktioner der tilbydes gennem siden; (d) overføre filer, data eller andet indhold der indeholder computervirus, korrumperet data, computerorm, trojanske heste eller instruktioner eller designs, der sletter data eller programmering eller gør Siden eller systemets udstyr uanvendelige eller ikke-længere-anvendelig til det formål, det var designet til; (e) udsende information til eller gennem siden der strider mod lokal, statslig, overstatslig eller international eller anden lovgivning; (f) udsende information til eller gennem siden, der indeholder krænkende, groft eller obskønt materiale; eller (g) udsende information til eller gennem siden der krænker tredjeparters rettigheder.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Siden og dens Indhold indeholder visse Best Western-varemærker, ophavsretsbeskyttede værker og navnebeskyttet information og teknologi (”Intellektuel ejendomsret”). Ingen licenser eller rettigheder udstedes eller tildeles dig. Reproduktion eller opbevaring af Indhold opnået om denne side er underlagt the U.S. Copyright Act. Best Western International er den eksklusive ejer af visse registrerede og uregistrerede varemærker, servicemærker, og kollektive servicemærker (samlet ”varemærker”), inklusiv, men ikke begrænset til:

BEST WESTERN; BEST WESTERN PLUS; BEST WESTERN PREMIER; BW; BWR; BEST WESTERN REWARDS; BEST WESTERN Vīb; Vīb; BW Premier Collection; BEST WESTERN PREMIER COLLECTION; BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY; THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN; THE WORLD’S BIGGEST HOTEL FAMILY; 1-800-WESTERN; BEST REQUESTS; BEST WESTERN VENUES; BEST WESTERN DEALS; BEST WESTERN SERVICE REWARDS; OPERATION: HOSPITALITY; BEST WESTERN E-CONCIERCE; BEST WESTERN GROUPS ADVANTAGE BEST WESTERN I CARE CLEAN; STAY WITH PEOPLE WHO CARE; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE; FOR EVERY REASON TO TRAVEL, THERE'S A BEST WESTERN; BEST CHEQUE; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES; BUSINESS PLUS; BEST BUSINESS WORLDWIDE; BEST WESTERN BESTRATES; GROUPS ONLINE; BEST WESTERN RIDE REWARDS; BEST WESTERN SPEED REWARDS; SLEEP AND FLY; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD; BEST WESTERN I CARE; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE; REWARD IT FORWARD; BEST WESTERN TO GO; BEST WESTERN SEARCH & STAY; BEST WESTERN TRAVEL CARD; GIVE THE GIFT OF TRAVEL; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES; LOYALITY IS LUCRATIVE; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED; BHUVANA MY SPA; BHUVANA SPA LUX; BHUVANA SPA LITE; ULTRA CLEAN; BEST BUSINESS SELECT; BEST WESTERN MARKETPLACE; BEST WESTERN MARKETPLACE YOUR FOOD AND BEVERAGE SOURCE; GROUP ADVANTAGE; RACE FAN RATE; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE; MY STAY MY WAY; MORE PERKS MORE PRIVILEGES; STATUS MATCH NO CATCH; RIDER-FRIENDLY; LET’S GET TO THE POINTS; BEST WESTERN ACADEMY; WELCOME TO THE PREMIER LIFE; BWRIDER.COM; THE ORIGINAL GLOBAL GIFT CARD; BEST WESTERN ATREA; MEMBER OF THE BEST WESTERN MOTELS; BEST WESTERN HOTELS WITH PERSONALITY; XML DIRECTCONNECT; I CARE; MORE SOUL

Alle andre varemærker, som forekommer på denne side, og som ikke er ejede af Best Western International, hører under deres respektive ejere, som kan være eller ikke være forbundet med eller sponsoreret af Best Western International og dets datterselskaber.

Best Western International Inc. besidder en ikke-eksklusiv licens til U.S. Patent Nos. 5,774,870, 6,009,412, & 6,578,012 ejet af Affinion Net Patents, Inc.

LINKS TIL TREDJEPART-SIDER

Siden kan indeholde links ejede eller bestyrede af andre parter end Best Western International. Sådanne links tilbydes udelukkende som et tilbud. Best Western International kontrollerer ikke, og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, privatlivspolitikker eller sikkerhed på disse sider. Uden begrænsning af det førnævnte frasiger Best Western International sig specifikt ethvert ansvar for sider der (a) krænker tredjeparters intellektuelle rettigheder; (b) er upræcise, ufuldstændige eller misledende; (c) ukurante eller uegnet til specifikke formål; (d) ikke tilbyder passende sikkerhed og privatlivsbeskyttelse; (e) indeholder vira eller andre former for destruktivt indhold; eller (f) er injurierende eller krænkende. Best Western International siger ikke god for indhold, produkter eller services tilgængelig på disse sider. Hvis du etablerer en forbindelse til disse sider, gør du det på eget ansvar.   

PRIVATLIV

Din brug af siden er underlagt Best Western Internationals privatlivspolitik. Hvis du ønsker at gennemgå den praksis der bestemmer, hvordan vi behandler information tilgængelig på denne side, henviser vi til vores Privatlivspolitik. Ved at bruge vores side giver du tilladelse til at dine Personlige Oplysninger anvendes i henhold til vores Privatlivspolitik.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE (18 U.S.C. 2701-2711): VI GIVER INGEN FORTROLIGHEDS- ELLER PRIVATLIVSGARANTI FOR NOGEN FORMER FOR KOMMUNIKATION AFSENDT PÅ SIDEN ELLER ANDRE SIDER DER ER LINKEDE TIL SIDEN. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR FORTROLIGHEDEN AF INFORMATION, E-MAILADRESSER, REGISTRERINGS- OG IDENTIFICERINGSINFORMATION, KOMMUNIKATIONS- ELLER FORRETNINGSHEMMELIGHEDER, ELLER NOGEN SOM HELST FORMER FOR INDHOLD DER SENDES OVER NETVÆRK TILGÅET AF SIDEN, ELLER PÅ ANDRE MÅDER FORBUNDET MED BRUGEN AF SIDEN.

AFGRÆNSNING AF ANSVARLIGHED

Udover ved påbud fra loven er Best Western International under ingen omstændigheder ansvarlig for specifikke, indirekte eller følgende skader, eller nogen skader i det hele taget, inklusiv tab af profit eller data, hvad enten gennem en kontraktlig aftale eller en skadegørende handling, der opstår gennem Sidens eller Indholdets brug eller ydedygtighed, eller ydedygtigheden eller mangel på samme af produkter eller services, der er forbundne med siden - dette gælder både Best Western International og tredjepartsudbydere. Denne afgrænsning af ansvarlighed gælder uanset om anmeldelsen er baseret på kontraktlige eller forsømmelige forhold, selv hvis Best Western International er blevet informeret om muligheden af sådanne forsømte forhold.

GARANTI

Udover hvis påbudt af loven, udbydes denne Side og dens Indhold ”som beset”, uden garanti, forbehold, repræsentation eller forpligtelse i nogen form, uanset om dette er udtrykt direkte eller forudsat, lovfæstet eller ikke – inklusiv, men ikke begrænset til garanti for salgbarhed, ikke-krænkelse af intellektuelle rettigheder, eller egnethed til et særligt formål. Best Western International garanter ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af tekst, grafik, links eller andet Indhold på Siden. Best Western International kan udføre ændringer til Indhold, til programmer, politikker eller anden information beskrevet i Indholdslisten til hver en tid uden forudgående varsling. Best Western International er ikke forpligtede til at opdatere Indholdet.

AFGØRENDE LOVGIVNING

Enhver strid eller skadeanmeldelse, der opstår ud fra eller i forbindelse til disse Brugsbetingelser, eller iht. brugen af Siden eller dens Indhold, afgøres iht. lovene i staten Arizona, USA og skal afgøres i en stats- eller føderal domstol i Arizona.

FUSION/FRAKALDELSE/ADSKILLELIGHED

Disse Brugsbetingelser konstituerer hele aftalen mellem parterne med hensyn til dette emne og afløser alle foregående mundtlige eller skriftlige aftaler. Ingen form for undladelse eller forsinkelse fra Best Western Internationals side i udøvelsen af rettigheder eller retsmidler under denne aftale, eller i håndhævelsen af vilkår og betingelser for Brugsbetingelser kan betyde en frakaldelse af disse rettigheder. Hvis en hvilken som helst del af Brugsbetingelserne viser sig at være ugyldige eller ikke-håndhævelige, forbliver resten af aftalen i fuld kraft og effekt. Overskrifter tjener kun som hjælpemiddel og kan ikke bruges til udlægning af disse Brugsbetingelser.

VARSLINGER

Alle varslinger eller anden kommunikation tilladt eller forlangt af disse Brugsbetingelsers forordninger kan indgives per e-mail, normal post eller fra Best Western Internationals side gennem denne Side. Varsling regnes som given når du kvitterer for medtagelsen - hvis sendt gennem e-mail eller normal post, eller direkte hvis den er sendt via denne Side. 

Menu [Dk]

 Dansk
Menu