• Hjem
 • BWR Medlemsbetingelser

BWR Medlemsbetingelser

Almene vilkår

DENNE AFTALE KRÆVER EN INDIVIDUEL MÆGLING VED EVENTUELLE KONFLIKTER FREM FOR EN RETSAG ELLER ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL. ALLE DETALJER ER BESKREVET NEDENFOR.

Disse almene vilkår («Vilkår») trådte i kraft d. 1. januar 2016 («Programdato») og gælder for Best Westerns Rewards® Program («Program») og erstatter alle tidligere almene vilkår, som var gældende før Programdatoen.

Vilkårene gælder for alle de medlemmer («Medlemmer»), der er en del af Programmet, uanset bopæl. I visse lande kan der imidlertid forekomme ekstra tilføjelser til Programmet. Er det tilfældet, vil disse særlige betingelser være oplistet i slutningen af Vilkårene.

Begreberne «du» og «din» er anvendt i disse Vilkår for at henvise til individuelle Medlemmer, som er registreret i Programmet og har oprettet en medlemskonto («Konto»).

OM PROGRAMMET

Programmet administreres af Best Western International, Inc. (BWI), som er den part, du indgår kontrakt med ved at acceptere disse Vilkår. Virksomheden har base i USA på adressen 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016.

BWI kan efter eget skøn uddelegere visse opgaver, der er tilknyttet administrationen af Programmet, til et af sine datterselskaber. Programmet administreres af BWI på vegne af sig selv, sine datterselskaber, uafhængigt ejede og drevne Best Western®-mærkede hoteller rundt om i verden («Licenserede Hoteller») samt tredjeparts-affiliates med tilladelse til at drive Licenserede Hoteller uden for USA i forskellige lande («Affiliates»).

Bemærk venligst, at de Licenserede Hoteller og Affiliates er uafhængige enheder, som ikke ejes, drives og forvaltes eller kontrolleres af BWI og BWI’s datterselskaber.

Programmet giver Medlemmer mulighed for at optjene Best Western Rewards®-point («Point»), som kan indløses til gratis overnatninger hos Licenserede Hoteller, rejsepoint hos visse flyselskabspartnere («Flyselskabspartner»), og andre tjenester eller artikler hos andre partnere i Programmet. Der kan fås yderligere detaljer om de respektive indløsningsmuligheder nedenfor, og disse er ligeledes tilgængelige på www.bestwesternrewards.com eller en tilknyttet Best Western-hjemmeside for det pågældende land («Lokal Hjemmeside»).

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF PROGRAMMET OG OPRETTER EN KONTO

Har du endnu ikke tilmeldt dig Programmet, kan det ske online på www.bestwestern.com, via den Lokale Hjemmeside, e-mail, ved at ringe til et Best Western-telefoncenter, gennem Best Westerns mobilapp eller i receptionen hos et af de Licenserede Hoteller.

Du skal være myndig i dit bopælsland for at kunne blive Medlem af Programmet.

Vil du oprette en Konto, hvor du optjener Point og kan spore din kontoaktivitet, skal du oplyse nøjagtige informationer, herunder gyldig e-mailadresse, telefonnummer og postadresse («Kontooplysninger»). Bemærk venligst, at du ikke kan anvende en anden Konto uden samtykke fra kontoindehaveren.

SAMTYKKE TIL DISSE ALMENE VILKÅR OG BWI’S PRIVATLIVSPOLITIK

NÅR DU BLIVER MEDLEM AF PROGRAMMET, ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR.

NÅR DU BLIVER MEDLEM AF PROGRAMMET ELLER VÆLGER AT FORBLIVE I PROGRAMMET, VIDEREGIVER DU DINE PERSONDATA TIL BWI, SOM GØR BRUG AF SYSTEMER, DER ER LOKALISERET I USA. DISSE SYSTEMER ANVENDES TIL AT PROCESSERE DIN REGISTRERING OG VEDLIGEHOLDE DIN KONTO. HVIS DU ER BOSAT INDEN FOR EU, ASIEN ELLER EN ANDEN REGION, VIL DU VED AT BLIVE MEDLEM ELLER FORBLIVE I PROGRAMMET GIVE DIT SAMTYKKE TIL, AT BWI MÅ OVERFØRE DINE PERSONDATA TIL OVENNÆVNTE SYSTEMER I USA.

REPRÆSENTERER DU EN ORGANISATION, ER DU ANSVARLIG FOR, AT HVERT ENKELT MEDLEM, SOM DELTAGER I PROGRAMMET, ENTEN SOM MEDARBEJDER ELLER ENTREPRENØR, HAR GIVET SIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL DATABEHANDLINGEN, HERUNDER AT PERSONDATAENE MÅ BLIVE VIDEREGIVET TIL BWI.

USA’S LOV OM DATABEHANDLING KAN VÆRE MINDRE STRENG END LOVGIVNINGEN I DIT EGET LAND. DU BEDES DERFOR VENLIGST GENNEMLÆSE BWI’S PRIVATLIVSPOLITIK FOR NÆRMERE INFORMATION OM BWI’S PRIVATLIVSPOLITIK (HERUNDER INTERNATIONAL DATATRANSMISSION OG BWI’S OVERHOLDELSE AF USA-EU PRIVACY SHIELD OG U.S.-SWISS PRIVACY SHIELD-FRAMEWORKS, SOM ER FASTSAT AF USA’S HANDELSDEPARTEMENT VEDRØRENDE INDHENTNING, BRUG OG OPBEVARING AF PERSONDATA FRA EU-LANDE OG SCHWEIZ.

BWI HAR VALGT AT FØLGE PRIVACY SHIELDS PRINCIPPER OM VARSLING, VALG, VIDEREFORMIDLING, SIKKERHED, DATAINTEGRITET, ADGANG OG AFMINISTRATION. VIL DU LÆSE MERE OM PRIVACY SHIELD-PROGRAMMET OG SE BWI’S CERTIFICERING, NÅR DEN ER GODKENDT AF USA’S HANDELSDEPARTEMENT, BEDES DU VENLIGST TJEKKE HJEMMESIDEN: http://www.privacyshield.gov.

VÆLGER DU AT BLIVE MEDLEM AF PROGRAMMET ELLER FORBLIVE I PROGAMMET, GODKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET BWI’S PRIVATLIVSPOLTIK.

BWI ER ENEANSVARLIG FOR AT LEVERE DETTE PROGRAM TIL SINE MEDLEMMER. FRA TID TIL ANDEN KAN DU IMIDLERTID SKULLE VIDEGIVE DINE PERSONDATA TIL AFFILIATES I FORBINDELSE MED FORSKELLIGE FORMÅL. DE PERSONDATA, DU VIDEREGIVER TIL AFFILIATES, KAN VÆRE UNDERLAGT DISSE AFFILIATES’ EGNE PRIVATLIVSPOLITIKKER OG -PROCEDURER.

DU ACCEPTERER, AT BWI KAN MODTAGE DINE PERSONDATA FRA AFFILIATES. BWI’S OG DE RESPEKTIVE AFFILIATES’ PRIVATLIVSPOLITIKKER VIL GÆLDE FOR DEN RESPEKTIVE ENHEDS BRUG AF DINE PERSONDATA.

SÅDAN BRUGER VI DINE KONTOOPLYSNINGER
Som en tilføjelse til rettighederne i Privatlivspolitikken, der tildeles BWI med henblik på behandling af dine Kontooplysninger, kan vi anvende dine oplysninger til at administrere din deltagelse i Programmet. Disse oplysninger kan også være med til at forbedre programmet i det omfang, lovgivningen tillader det.

Du giver endvidere BWI lov til at dele dine Kontooplysninger med sine datterselskaber og tredjeparter, herunder Licenserede Hoteller, Affiliates, flyselskaber og andre Programpartnere, såsom prisleverandører, varecentraler og teknologitjenesteleverandører, der betjener din Medlemskonto og tilrettelægger samt behandler reservationer. Dette kan imidlertid også omfatte tredjeparter i form af tjenesteleverandører, som opbevarer og behandler persondata på vegne af BWI i et sikkert miljø.

Hvis du er statsborger eller bosat i USA eller Canada, giver du BWI dit udtrykkelige samtykke til at indhente kreditoplysninger (de såkaldte soft inquiry-data) fra kreditinstitutter, så det kan afgøres, om du er kvalificeret til Best Western Rewards® og Best Western Rewards® Platinum Plus® eller andre produkter, programmer, tjenester, og kampagner, som kan have din interesse.

Du kan når som helst redigere dine Kontooplysninger ved at logge ind på din Konto og opdatere din profil. Du er altid ansvarlig for, at dine Kontooplysninger er opdaterede og præcise. BWI viderekommunikerer alle opdateringer om Programmet og din Konto via e-mailadressen, der er tilknyttet din Konto. Denne type kommunikation er påkrævet for at kunne administrere Programmet.

Hvis du ikke opretholder præcise Kontooplysninger, herunder en gyldig e-mailadresse, kan du desværre ikke modtage denne vigtige kommunikation. Mangler du at tilknytte en e-mailadresse til din Konto, kan du endvidere ikke modtage visse typer præmier, herunder vouchers til gratis overnatninger samt virtuelle gavekort, Travel Cards, og andre artikler, som udfyldes elektronisk. Hvis du ikke opretholder nøjagtige Kontooplysninger, forbeholder BWI sig retten til at foretage enhver handling, der anses som nødvendig for at beskytte din Konto mod en uautoriseret adgang eller misbrug. Dette kan indebære, at adgangen til din Konto suspenderes eller begrænses i en periode, indtil dine Kontooplysninger kan bekræftes.

Hvis du vælger ikke at modtage kommunikation fra BWI eller vælger ikke at modtage beskeder fra BWI eller vores tredjepartsleverandører, vil du heller ikke kunne deltage fuldt ud i Programmet eller opleve hele spekteret af de fordele og tjenester, der er tilgængelige for dig som Medlem af Programmet. Vil du framelde dig de e-mails, der udsendes af BWI og Partnere, bedes du venligst følge de instruktioner, der er oplistet i de respektive e-mails og/eller beskeder, du modtager.

Du kan se dine Kontooplysninger når som helst ved at logge ind på din Konto via www.bestwestern.com, din Lokale Hjemmeside eller via en Best Western-mobilapp.

I den udstrækning det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, er det dit ansvar at holde øje med din Kontoaktivitet og indrapportere en mistænksom aktivitet til BWI.

OPTJENING AF POINT FOR HOTELOPHOLD

Alle hotelophold er kvalificerede til optjening af point («Kvalificerede Ophold») med undtagelse af de følgende («Ikke-kvalificerede Ophold»):

Hotelophold, der er bestilt via online rejsebureauer (“OTA’s”), såsom priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com og kayak.com (kort sagt andre kanaler end Best Westerns egne bestillingsplatforme);

Hotelophold bestilt gennem turoperatører; og

Hotelophold bestilt til særpriser, såsom medarbejderrater, FIT-/grossist-/nettopriser, særlige buspriser, BWR’s gratis overnatninger (FX-priser), eller rabatter for hotelophold, der overstiger tredive (30) nætter.

Hvad der defineres som særpriser, bestillingsplatforme samt som Kvalificerede Ophold og Ikke-kvalificerede Ophold kan ændres med kort varsel, hvorfor du altid bør få bekræftet reservationen, hvis du vel at mærke reserverer til en rate, som kvalificeres som Kvalificeret Ophold, optjening af point eller et Ikke-kvalificeret Ophold, som du ikke tjener point på. Dette er særligt vigtigt, hvis du bestiller gennem en anden kanal end Best Westerns egne platforme.

Du optjener ti (10) Point for hver amerikansk dollar, du betaler for et Kvalificeret Ophold, inklusive VAT i enkelte områder uden for USA, men eksklusive beløb betalt for skat og tillægsafgifter uden for VAT. Du kan optjene point for op til tre (3) værelser per Kvalificerede Ophold, forudsat at: (a) du bor i det ene (1) værelse; (b) du betaler for alle værelserne; (c) Pointene ikke er blevet udstedt til et andet Medlem; og (d) du fremviser dit Best Western Rewards®-medlemsnummer ved ordreafgivelse eller ved check-in.

Hvis du optager et værelse sammen med et andet Medlem, kan kun et (1) Medlem modtage Pointene, og I må derfor afgøre indbyrdes, hvem som skal modtage Pointene.

Pointene indsættes på Kontoen inden for syv (7) hverdage efter check-out. 

Individuelle hotelværelser, som faktureres direkte til en firmakonto, men hvor du er individuelt ansvarlig for autoriseringen af betalingen ved check-out, betragtes som et Kvalificeret Ophold.

Det er kun tre (3) værelser i et Kvalificeret Ophold ved gruppebestillinger, der tilskrives Point. Valget af, hvilke tre værelser (og Medlemmer) der modtager Pointene, sker efter eget skøn af vedkommende, som foretager reservationen.

Når der skal udregnes Point for Kvalificerede Ophold, der er blevet betalt i en anden valuta end amerikanske dollar, vil BWI først konvertere ordresummen til amerikanske dollar ved brug af de gældende valutakurser, hvorefter pointene udregnes på baggrund af det pågældende beløb.

Hvis du har et Kvalificeret Ophold, mens du er Medlem, men misser at fremvise dit Medlemskort eller på anden måde ej får registreret opholdet på din Konto, kan du få tilskrevet Pointene for det Kvalificerede Ophold inden seks (6) måneder efter datoen for det Kvalificerede Ophold. Det kan du gøre via www.bestwestern.com, din Lokale Hjemmeside eller ved at ringe til et Best Western-telefoncenter. Forespørgslen skal indeholde dit navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse samt ordrenummer for reservationen.

Hvis du tilmelder dig Programmet efter et Kvalificeret Ophold, kan du kun anmode om Point, hvis din registrering sker inden tredive (30) dage efter dit Kvalificerede Ophold. Forespørgslen skal indeholde dit navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse samt ordrenummer for reservationen.

Sammenlægning af Point er tilgængelig for individer, som deler samme postadresse med et Medlem.

OPTJENING AF FLYBONUSPOINT

Du kan som nævnt optjene Point for Kvalificerede Ophold, men kan også i stedet vælge at optjene flybonuspoint («Flybonuspoint»/«Miles») med enhver af vores godkendte partnerbonusprogrammer («Flybonusprogrammer») ved at logge ind på din Konto gennem www.bestwestern.com, din Lokale Hjemmeside eller ved at ringe til et Best Western telefoncenter. Her anmoder du BWI om at angive Flybonuspoint som din optjeningspræference – i stedet for Point.  

Bemærk, at Flybonusprogrammerne kan omfatte andre pointværdier. Tag derfor gerne kontakt til et Best Western-telefoncenter, før du bestiller et Kvalificeret Ophold, så du kan få oplyst, hvor mange Flybonuspoint du optjener.

Ønsker du en komplet liste over Flybonusprogrammer og detaljer om optjening af Flybonuspoint, kan du besøge www.bestwesternrewards.com eller din Lokale Hjemmeside.

Vælger du Flybonuspoint i stedet for Point, vil du ikke længere optjene Point for Kvalificerede Ophold. Du vil kun optjene Flybonuspoint for det Flybonusprogram, du har valgt. Du kan når som helst gå tilbage til at optjene Point i stedet for Flybonuspoint og omvendt.

Flybonuspoint optjent for dit valgte Flybonusprogram bliver udstedt inden for ca. ti (10) hverdage efter check-out. Eftersom udstedelse af Flybonuspoint kræver deltagelse fra flyselskabet, kan tidsrammen dog være længere i visse tilfælde.

Det er også muligt at konvertere de Point, du har optjent på din Konto, til Flybonuspoint med visse Flybonusprogrammer. For tiden tillader kun visse partnere konvertering af Point til Flybonuspoint. Vi arbejder dog på at kunne tilføje dette alternativ for flere Flybonusprogrammer. I mellemtiden kan du altid vælge at optjene Flybonuspoint i stedet for Point snarere end at konvertere på et senere tidspunkt.

Hvad enten du vælger at optjene Flybonuspoint – eller Point og senere konverterer dem til Flybonuspoint – har hvert Flybonusprogram sine egne regler, forskrifter, vilkår og betingelser, som alle vil gælde for din brug af Flybonuspoint. BWI er ikke ansvarlig for de enkelte Flybonusprogrammers vilkår og betingelser.

Fra tid til anden kan BWI lancere særlige kampagner i fællesskab med Flybonusprogrammerne, som tillader dig at optjene ekstra Flybonuspoint. Du kan kun deltage i denne type kampagner, hvis du på kampagnetidspunktet har valgt at optjene Flybonuspoint. Sådanne kampagner vil være underlagt yderligere vilkår og betingelser. Kampagnereglerne publiceres samme sted, hvor kampagnen lanceres.

ANDRE MULIGHEDER FOR AT OPTJENE POINT

Fra tid til anden vælger BWI at samarbejde med selskaber såsom biludlejningsfirmaer, blomsterhandlere, vinklubber og lignende. Dette giver dig nye muligheder for at optjene Point, når du køber visse produkter og tjenester. Ønsker du detaljer om disse samarbejdspartnerne, bedes du besøge www.bestwesternrewards.com eller din Lokale Hjemmeside.

Du kan også vælge at deltage i eksklusive kampagner, hvor du vil få mulighed for at optjene Bonuspoint. Disse vil typisk være underlagt yderligere restriktioner, krav eller vilkår, som gælder for den aktuelle kampagne. Gennemlæs venligst disse særlige kampagnevilkår, inden du deltager i den pågældende kampagne.

INDLØSING AF POINT VED GRATIS OVERNATNINGER

Det antal Point, som kræves for en (1) gratis overnatning hos et Licenseret Hotel, bygger på den forventede gennemsnitlige dagspris på den adspurgte opholdsdato og kan derfor variere. Det er BWI selv, der fastsætter disse pointniveauer. Vil du vide, hvor mange Point der kræves til en gratis overnatning, kan du besøge www.Bestwestern.com, din Lokale Hjemmeside eller Best Western-mobilappen. Du kan også vælge at tage kontakt til et Best Western-telefoncenter.

En gratis overnatning i et standardværelse på et hvilket som helst Licenseret Hotel inkluderer selve udgiften for værelset og værelsesafgifter, men inkluderer ikke tillægsgebyrer, resortafgifter eller andre gebyrer, som det Licenserede Hotel kan opkræve, herunder P-afgifter.

Gratis overnatninger kan reserveres på et hvilket som helst Licenseret Hotel verden over, alt afhængigt af ledig kapacitet. Vil du reservere en gratis overnatning eller blot tjekke tilgængeligheden, kan du med fordel besøge www.bestwestern.com, din lokale Hjemmeside eller Best Western-mobilappen. Du kan også ringe til et Best Western-telefoncenter, ligesom reservationen kan placeres direkte gennem et Licenseret Hotel. Bemærk venligst, at gratis overnatninger ikke kan bestilles gennem rejsebureauer eller online rejsebureauer og ej er provisionsberettiget. Gratis overnatninger kan ikke veksles til kontanter.

Gratis overnatninger kan foræres i gave til en modtager efter eget valg. Det sker i form af en udskrevet eller elektronisk voucher. Reservationer i forbindelse med gratis overnatning-vouchers skal altid bestilles på forhånd, eksempelvis ved at ringe til et Best Western-telefoncenter.

Hvis en gratis overnatning ikke aflyses inden hotellets annulleringsfrist, og gæsten ikke dukker op, vil det pågældende antal Point blive fratrukket Kontoen.

INDLØSING AF POINT VED FLYBONUSPOINT

Hvis du har valgt at optjene Flybonuspoint i stedet for Point, optjener du Flybonuspoint, når du betaler for Kvalificerede Ophold eller gennem dine køb hos andre partnere. Dine Flybonuspoint overføres derefter til din Flybonusprogramkonto.

Hvis du vælger at konvertere dine Point og indløse dem til Flybonuspoint, kan du gøre dette når som helst ved at gå til www.bestwestern.com, hvorefter Flybonuspointene overføres til din Flybonusprogramkonto.

Hvert Flybonusprogram opretholder sine egne regler, forskrifter, og programvilkår, som gælder for Flybonuspointene. Hos BWI er man ikke ansvarlig for Flybonusprogrammernes forskelligartede vilkår og betingelser.

Dine Point konverteres til Flybonuspoint efter en konverteringsfrekvens, der fastsættes af BWI. Denne frekvens kan ændres fra tid til anden.

ANDRE MÅDER, HVORPÅ DU KAN INDLØSE POINT

Eksklusive kampagner:
Du kan også vælge at deltage i eksklusive kampagner, hvor du vil få mulighed for at indløse dine Point til særtilbud. Sådanne muligheder er underlagt yderligere restriktioner, krav eller vilkår, som gælder for den aktuelle kampagne. Læs venligst disse vilkår, før du indløser dine Point eller vælger at deltage i kampagnen.

Best Western Travel Card®:  
Dine Point kan anvendes til a købe et Best Western Travel Card®, der kan benyttes til at dække logiudgifter hos ethvert Licenseret Hotel verden over (f.eks. værelsesprisen samt tilhørende gebyrer). Med mindre Best Western Travel Card® tilbydes som en del af en kampagne, har det ingen udløbsdato. Accept af Best Western Travel Card® for ydelser ud over logi sker efter hotellets godtbefindende.

Ønsker du en komplet liste over betingelser og vilkår i forbindelse med Best Western Travel Card®, kan du finde den på www.travelcard.bestwestern.com. Din modtagelse af et Best Western Travel Card® er ikke lig med en reservation.

Dit Best Western Travel Card®bliver udstedt i din lokale valuta, men bliver indløst i den lokale valuta på det Licenserede Hotel, hvor du anvender dit Best Western Travel Card® til en aktuel omvekslingsrate, som fastsættes af BWI på baggrund af medier såsom Wall Street Journal.   

Andre indløsningsmuligheder:
Du kan også indløse Point og bruge dem på diverse præmier ved at besøge www.bestwestern.com eller din Lokale Hjemmeside. Alternativt kan du ringe til et Best Western-telefoncenter.

Vælger du præmier, som leveres digitalt, såsom virtuelle gavekort, vil du typisk modtage en e-mail, som indeholder dit gavekort. Dette fremsendes senest syv (7) hverdage efter, at du har indløst dine Point. Præmier, som sendes til dig via post, såsom varer og fysiske gavekort, sendes omgående af BWI, men det kan af og til tage mellem fire (4) uger til otte (8) uger, alt afhængig af lagersaldo.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan indløste præmier ikke fremsendes til en postboks, og visse typer gavekort og varer er måske ikke tilgængelige uden for visse regioner. Kontrollér derfor venligst, at adressen for din Medlemskonto er opdateret, før du vælger at bruge dine Point på en bestemt præmie.

Alle gavekort og gavecertifikater indløst med Point er underlagt yderligere vilkår af den aktuelle udbyder. Dette kan omfatte udløbsdatoer, gebyrer og andre restriktioner (undtaget Best Western Travel Card®, som ikke har en udløbsdato). Visse gavekort- og gavecertifikatleverandører opkræver gebyrer for inaktivitet. Følgelig kan BWI kun garantere, at et gavekort eller gavecertifikat vil kunne indløses til fuld værdi (dvs. ingen fradrag for inaktivitet) i seks (6) måneder fra bestillingsdatoen.

Mange præmier leveres gennem uafhængige leverandører og er underlagt yderligere vilkår. BWI udsteder ingen garantier med hensyn til sådanne præmier og kan ikke holdes ansvarlig for tab, ekstra udgifter, ulykker og lignende, som kan opstå i forbindelse med brug af sådanne artikler. Imidlertid er de fleste af de præmier, som er tilgængelige gennem Programmet, omfattet af en producentgaranti.

Er den pågældende artikel defekt ved levering eller blevet beskadiget under transporten, bør man som Medlem kontakte et Best Western-telefoncenter. BWI vil dernæst kontakte leverandøren, forhandleren, sælgeren eller producenten af varen for at forespørge om en returfragtlabel. Denne videregives til Medlemmet, der således får hjælp til at returnere og eventuelt ombytte varen. Gavekort og gavecertifikater kan ikke ombyttes, refunderes eller ændres under nogen omstændigheder og kan ikke erstattes i tilfælde af tab eller ødelæggelse.

Velgørende donationer:
Du kan også vælge at indløse Point som en velgørende donation til visse godkendte velgørenhedsorganisationer, i hvilke tilfælde følgende betingelser vil være gældende:

Donationen figurerer på den elektroniske kontoudskrift på din Konto, hvilket vil udgøre din kvittering.

Du er selv ansvarlig for at rådføre dig med skattemyndighederne omkring, hvorvidt din donation af Point kan være fradragsberettiget.

Besøg www.bestwesternrewards.com eller din Lokale Hjemmeside for yderligere detaljer om denne indløsningsmulighed.

Generelt:
Mange præmier er kun gyldige i enkelte lande eller er fastsatte i visse valutaer.

Det er Medlemmets ansvar at vælge en præmie, som svarer til Medlemmets tilsigtede brug. De indløste artikler kan ikke returneres eller refunderes, når de lovpligtige regler vedr. returret er blevet opfyldt.

Artiklerne er underlagt tilgængelighed.

BWI har pligt til at opfylde en ordre med de forespurgte artikler efter bedste evne; BWI kan imidlertid vælge at fremsende en artikel med en tilsvarende værdi, hvis den oprindelige artikel ikke er tilgængelig.

BEST WESTERN REWARDS® - RABAT PÅ VÆRELSESPRISEN

Medlemmer, som foretager en reservation hos et Licenseret Hotel gennem www.bestwestern.com eller en Lokal Hjemmeside, kan modtage en rabat på 10% eller mere af den publicerede «Fleksibel Pris». Vil du udnytte denne rabat, skal du vælge «Best Western Rewards® Rate Plan».

Denne pris er måske ikke tilgængelig i alle lande.

 

ELITESTATUS
BWI tilbyder fire forskellige Elitestatus-niveauer (Gold, Platinum, Diamond og Diamond Select). Vil du opnå Elitestatus, må du enten indsamle det nødvendige antal Nætter, Kvalificerede Ophold eller point i et kalenderår, som angivet i tabellen nedenfor:

Statusniveau

Nætter

Ophold

Point

(Kun fra Kvalificerede Ophold; eksklusive Bonuspoint eller kampagnepoint)

Gold

10 til 14 nætter

7 til 9 Kvalificerede Ophold

10.000 til 14.999 Point

Platinum

15 til 29 nætter

10 til 19 Kvalificerede Ophold

15.000 til 29.999 Point

Diamond

30 til 49 nætter

20 til 39 Kvalificerede Ophold

30.000 til 49.999 Point

Diamond Select

50 eller flere nætter

40 eller flere Kvalificerede Ophold

50.000 eller flere Point

Når du har opnået Elitestatus, vil du bibeholde denne status resten af det indeværende kalenderår samt ultimo af det kommende kalenderår.

Hvis du eksempelvis opnår Gold Elitestatus i august 2016, vil du beholde Gold Elitestatus til og med d. 31. december 2017.

Hvis du opnår Gold Elitestatus i august 2016 og så Platinum Elitestatus i oktober 2016, vil du beholde Platinum Elitestatus til og med 31. december 2017.

BWI forbeholder sig retten til – efter eget skøn – at udstede Elitestatus til Medlemmer, som ikke har imødekommet kriterierne for Elitestatus.

Som Elitestatus-Medlem, hvor BWR-pointene er fastsat som indtjeningspræference, vil du modtage Bonuspoint for hvert Kvalificerede Ophold, som gennemføres i perioden, hvor du har Elitestatus:

 • Medlemmer, som har opnået Gold Elitestatus, modtager en 10% Pointbonus.
 • Medlemmer, som har opnået Platinum Elitestatus, modtager en 15% Pointbonus.
 • Medlemmer, som har opnået Diamond Elitestatus, modtager en 30% Pointbonus.
 • Medlemmer, som har opnået Diamond Select Elitestatus, modtager en 50% Pointbonus.
 • Bonuspoint vil blive uddelt fra og med det første Kvalificerede Ophold, efter at der er opnået Elitestatus.

Medlemmer, som optjener Flybonuspoint, vil ikke modtage niveautilsvarende Bonuspoint.

Medlemmer, som har opnået Elitestatus, kan overføre deres Point til andre Medlemmer. Dette kan ske kvit og frit.

Medlemmer, som har opnået Elitestatus, vil få adgang til et gratisnummer, der kan anvendes ved reservationer og andre kontoservicebehov.

Medlemmer, som opnår Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-niveau, modtager en velkomstgave ved check-in.

Medlemmer, som opnår Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-niveau, kan få et opgraderet værelse ved check-in. Tildeling af et opgraderet værelse sker efter eget skøn af det pågældende Licenseret Hotel og kan inkludere værelser med ønsket udsigt, værelser på højere etager, hjørneværelser, værelser med særlige faciliteter eller i nærheden af særlige faciliteter, ligesom suiter kan være en mulighed.

En værelsesopgradering er ikke tilgængelig hos BW Premier Collection® Licenserede Hoteller.

Foretager et Medlem, som har opnået Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-niveau, en reservation af flere værelser, er værelsesopgraderingen kun tilgængelig for det værelse, som optages af Medlemmet og ikke for andre værelser i reservationen. Medlemmet med Elitestatus skal endvidere være til stede og optage et (1) af værelserne for at kunne udnytte fordelene af Elitestatus-niveauet.

Ved gruppereservationer er det kun Medlemmet med Elitestatus, som kan udnytte fordelene ved Elitestatus. Værelsesopgraderingen er underlagt tilgængelighed ved check-in. Licenserede Hoteller er ikke forpligtet til at uddele specialværelser eller suite-værelsesopgraderinger.

Der er en 10% rabat på gratis overnatningsløsninger for Platinum, Diamond, og Diamond Select-medlemmer i form af en kontorabat. Dette gælder kun for indløsninger ved hoteller i USA og Canada. 10% af de Point, der bliver indløst for hver gratis overnatning, vil blive krediteret Kontoen inden 10 arbejdsdage, efter ejendommen forespørger refusion for gratis overnatning-voucheren fra Best Western Rewards.

En gratis overnatningsindløsningsgaranti er gyldig i USA og Canada for Diamond og Diamond Select-medlemmer, som har ringet til kundeservice for at reservere en gratis overnatning, og når der vel at mærke er ledig kapacitet hos det valgte hotel. Forhåndsbestilling er påkrævet, og eventuelle forespørgsler om indløsninger på stedet er underlagt tilgængelighed for gratis overnatning og kan derfor blive afvist af hotellet.

1Fordel er kun tilgængelig for Gold Elitemedlemmer i USA og Canada.

POINTUDLØB OG OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Point, der er optjent under Programmet, udløber ikke.

BWI forbeholder sig retten til at opsige et medlemskab og tilbagekalde alle ikke-indløste Point i følgende tilfælde:

 • Der er sket et brud på disse Vilkår.
 • Der opgives falske eller unøjagtige Kontooplysninger, eller Programmet misbruges.
 • Man bryder den gældende lovgivning.
 • Man bytter sig til eller sælger Point eller indløste præmier (herunder til kommercielle formål).
 • Man underlader at betale Licenseret Hotel-gebyrer, herunder betalinger til Licenserede Hoteller, som er ugyldige grundet utilstrækkelige midler.
 • Der udføres svindel eller misbrug, som involverer enhver del af Programmet.
 • Der udvises efter BWI’s skøn en urimelig, chikanerende eller stødende adfærd, der anses for at være til skade for Programmet, partnere, repræsentanter, BWI-ansatte eller ansatte hos Licenserede Hoteller.
 • Der forekommer en mistænkelig aktivitet på den pågældende Konto.


GÆLDENDE LOV – MÆGLING

Gennemlæs venligst nedenstående tekst nøje, da den vedrører dine forbrugerrettigheder.

Alle de tvister, som opstår mellem dig som kunde og BWI eller dets datterselskaber, og som relaterer til disse Vilkår eller din deltagelse i Programmet, skal løses i henhold til den gældende lovgivning i det pågældende land.

Endvidere skal denne type konflikter forsøges løst gennem en bindende mægling, som beskrevet i denne sektion. Denne aftale om mægling kan imidlertid fortolkes bredt. Den omfatter, men er ikke begrænset til, alle krav og tvister, herunder kollektive søgsmål, der er relateret til eller er opstået som følge af din deltagelse i Programmet, samt krav, der er relateret til eller er opstået som følge af en uautoriseret udlevering af eller adgang til Kontooplysninger («Sikkerhedsbrud»), reklamer, marketingkrav, produktansvar eller forbrugerkrav («Krav»).

VED AT INDGÅ DENNE AFTALE SAMTYKKER DU TIL, AT DU OG BWI BEGGE GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT FØRE EN RETSAG ELLER AT DELTAGE I KOLLEKTIVE SØGSMÅL. DU OG BWI SAMTYKKER TIL, AT I BEGGE HAR MULIGHED FOR AT FREMLÆGGE PÅSTANDE/KRAV MOD DEN ANDEN PART, MEN IKKE SOM SAGSØGER ELLER GRUPPEMEDLEM I EN REPRÆSENTATIV PROCEDURE. ENHVER MÆGLING VIL SKE PÅ INDIVIDUEL BASIS; GRUPPEMÆGLING OG KOLLEKTIVE SØGSMÅL ER IKKE TILLADT.

Mæglingen vil være underlagt kommercielle mæglingsregler og tillægsprocedurer for forbrugerrelaterede konflikter fra Den Amerikanske Mæglingsforening (Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the American Arbitration Association (“AAA”), som modificeret af denne sektion.

For ethvert Krav, hvor totalbeløbet på den ønskede kompensation er $10,000 eller mindre, må AAA, du, og BWI overholde følgende regler: (a) mæglingen skal udføres udelukkende på baggrund af skriftlige indleveringer; og (b) mæglingen må ikke involvere noget personligt fremmøde af parterne eller vidner, med mindre begge parter samtykker til dette. Hvis Kravet overstiger $10,000, vil retten til en høring blive bestemt af AAA’s regler, og en eventuel høring kan udelukkende finde sted i Phoenix, Arizona. Mæglerens afgørelse er bindende og kan fungere som dom ved en domstol med kompetent jurisdiktion. I tilfælde af at denne aftale om mægling ikke håndhæves af en domstol eller er forbudt i henhold til lovgivningen i det pågældende land, vil alle Krav, som ellers udelukkende ville blive bragt til mægling, viderebringes til statslige eller føderale domstole i Phoenix, Arizona.

I den grad lovgivningen tillader det, skal alle Krav, domme og kompensationer være begrænset til de faktiske udgifter for det enkelte Medlem (med hensyn til Sikkerhedsbrud, omkostninger ved lovlig varsling og udbedring), men må ikke omfatte advokatafgifter, og et Medlem må under ingen omstændigheder indhente anden kompensation. Vedkommende fraskriver sig herved alle rettigheder til at opkræve kompensation for særlige følgeskader og andre skader, bortset fra de faktiske udgifter.

Hvis lovgivningen i dit bopælsland giver mandat til en begrænsning eller et decideret forbud mod Kravet om mægling, afvisningen af kollektive søgsmål, anvendelse af ​​Arizona-lovene eller USA's føderale love som relevante eller jurisdiktion for føderale eller statslige domstole i Phoenix, Arizona, accepterer du, at følgende bestemmelser i dette stykke træder i kraft:

Enhver tvist, som opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale (defineret bredt ovenfor som Krav), herunder eventuelle spørgsmål angående dens eksistens, validitet eller opsigelse, skal refereres til og endelig afgøres under myndighed fra London Court of International Arbitration («LCIA») og LCIA-reglerne, hvis regler anses for at være inkorporeret ved henvisning til denne klausul. Antallet af mæglere skal være tre styk. Stedet eller det retslige mæglingssted skal være London, England. Sproget, der anvendes i mæglingssagen, skal være engelsk. Den styrende lov i et sådant tilfælde skal være de materielle love i England og Wales.

Til trods for det foregående har hvert Medlem af BWI ret til at søge et midlertidigt påbud (med mindre andet er udelukket af en anden bestemmelse i disse Vilkår) hos de statslige og føderale domstole i Phoenix, Arizona.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Med mindre det er forbudt i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion, vil alle Vilkår, herunder alle betingelser for optjening og indløsning af Point, kunne blive revideret uden foregående varsel af BWI.

Det er dit eget ansvar som Medlem at indsende alle relevante oplysninger til skattevæsenet.

Hverken BWI, dets datterselskaber, medarbejdere, agenter, partnere, Licenserede Hoteller eller Affiliates kan holdes ansvarlige for tabte eller stjålne præmier.

Med undtagelse af at kunne forære en gratis overnatning, hvilket er tilladt i henhold til disse Vilkår, kan du ikke overføre dine Point til en anden part uden en gyldig retsordre, eller med mindre andet er angivet i disse Vilkår, eksempelvis for Medlemmer med Elitestatus.

Point kan ikke veksles til kontanter eller nogen anden form for kredit, med mindre det er specifikt krævet af den pågældende lovgivning. Pointværdien fastsættes af BWI efter eget skøn og kan blive opdateret fra tid til anden i henhold til lovgivningen.

BWI kan efter eget skøn vælge at udstede medlemskabslegitimation i en række formater til Medlemmer. Fysisk medlemskabslegitimation, udstedt af BWI, forbliver Best Westerns ejendom, og Medlemmet må overlevere dette ved forespørgsel.

BWI kan modificere Pointene, som er opført på Medlemmets Konto ud fra faktiske oplysninger om hotelopholdet.

BWI kan når som helst afslutte Programmet uden foregående varsel. I dette tilfælde må du som Medlem indløse dine Point inden halvfems (90) kalenderdage, eller den anden tidsperiode der er angivet i lovgivningen, efter at du har modtaget varsel om ophør af Programmet. Indløses Pointene ikke inden fristen, går de tabt.

Programmet er underlagt lovene i USA og staten Arizona uden hensyn til modstridende lovprincipper, med mindre andet indikeres i «Særlige Notater»-sektionen nedenfor. BWI kan ikke holdes ansvarlig for ulæselig, bortkommen, forsinket, ufuldstændig eller fejlsendt post/e-mails; eller for fejl på computere, telefoner, satellitforbindelser, kabler, netværk, elektronik, internet, programsoftware, funktioner, tilkoblinger samt ødelagte, korrupte eller ulæselige overførsler samt en manglende tilgængelighed hos tjenesteleverandører samt på internettet. BWI kan ej heller drages til ansvar for trafikbelastninger, tekniske, typografiske eller andre fejl samt en uautoriseret menneskelig indgriben. BWI er ligeledes ikke ansvarlig for ukorrekte Kontooplysninger eller tab af sådanne Kontooplysninger.

BWI tager ikke ansvar for eventuelle fejl, sletninger, driftsforstyrrelser, fejltransmissioner på kommunikationsdelen og ej heller tekniske fejl.

BWI kan som virksomhed revidere disse Vilkår fra tid til anden ved at lægge en opdateret version ud på denne hjemmeside. Hvis du er Medlem, og ændringerne reducerer dine rettigheder i væsentlig grad, vil vi varsle dig ved at fremsende en besked til den e-mailadresse, der er tilknyttet din Konto. Du accepterer, at de reviderede Vilkår træder i kraft, halvfems (90) dage efter at beskeden er sendt til dig. Din fortsatte deltagelse i Programmet er underlagt den nyeste version af disse Vilkår.

BWI’s fraskrivelse ved et Medlems brud på Vilkårene, en aftale, en bestemmelse eller betingelse, som er oplistet her, skal ikke udgøre en fraskrivelse af tidligere, samtidige eller følgende brud, som Medlemmet har udført på de samme eller andre vilkår, aftaler, bestemmelser eller betingelser.

Disse Vilkår gælder kun i den grad, at de tillades af lovgivningen i Medlemmets bopælsland. I det tilfælde at de foregående begrænsninger ikke tillades af lovgivningen i dit bopælsland, samtykker du til, at de resterende dele af disse Vilkår, som er tilladelige, skal gælde til det maksimale omfang, som loven nu tillader det.

Menu [Dk]

 Dansk
Menu