• Hjem
  • BWR Medlemsbetingelser

BWR Medlemsbetingelser

DENNE AFTALE KRÆVER INDIVIDUEL VOLDGIFT TIL BILÆGGELSE AF ENHVER TVIST I STEDET FOR NÆVNINGESAGER ELLER GRUPPESØGSMÅL. UDDYBENDE OPLYSNINGER ER BESKREVET NEDENFOR.

Med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2016 (»Programdato«), vil disse Vilkår og Betingelser (»Vilkår«), regulere Best Western Rewards® Program (»Programmet«), og de tilsidesætter og erstatter hermed alle tidligere vilkår, der var gældende før programdatoen.

Disse vilkår gælder for alle medlemmer af programmet uanset bopælsland. Visse lande kan imidlertid indføre yderligere restriktioner på Programmet. I sådanne tilfælde er særlige landespecifikke vilkår inkluderet i slutningen af disse Vilkår.

Udtrykkene »dig« og »din« anvendes i disse Vilkår til at henvise til de enkelte medlemmer, der er tilmeldt Programmet, og har oprettet en medlemskonto (»Konto«).

OM PROGRAMMET

Programmet administreres af Best Western International, Inc. (»BWI«), som er den part, med hvem du indgår en kontrakt ved at acceptere disse Vilkår, og er beliggende i USA på 1601 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016. BWI kan, efter eget skøn, delegere visse opgaver vedrørende administration af Programmet til nogen af dets udpegede datterselskaber. Programmet administreres af BWI på vegne af sig selv, deres datterselskaber, selvstændigt ejede og drevne Best Western® hoteller rundt om i verden (»Licenserede Hoteller«), og tredjeparts tilknyttede organisationer, som har tilladelse til at underlicensere Licenserede Hoteller uden for USA i forskellige lande og territorier over hele verden (»Affiliates«). Bemærk, at Licenserede Hoteller og Affiliates er selvstændige enheder, der ikke ejes, drives, eller kontrolleres af BWI eller BWIs datterselskaber.

Programmet giver medlemmerne mulighed for at optjene Best Western Rewards® Points (»Point«), der kan indløses til gratis overnatninger på Licenserede Hoteller, Flyselskabs-rejsemiles med visse flyselskabspartnere (hver enkelt en »Flyselskabspartner«), og andre tjenester eller varer med andre programpartnere. Yderligere oplysninger om indløsningsmuligheder er beskrevet nedenfor og er tilgængelige på www.bestwesternrewards.com eller en lokal partner Best Western hjemmeside i din region eller bopælsland.

AT BLIVE MEDLEM AF PROGRAMMET OG LAVE EN KONTO

For eksisterende medlemmer, hvis du var indmeldt i Best Western Rewards program, der tilbydes af BWI forud for Programdatoen (»Legacy-program«), er dit medlemskab i Legacy-programmet automatisk blevet konverteret til et medlemskab i programmet. Ligeledes, hvis du var indskrevet i et Best Western Rewards program, der tilbydes af en partner forud for Programdatoen (igen, et »Legacy-program«), er dit medlemskab i dette Legacy-program også automatisk konverteret til et medlemskab i Programmet, medmindre det er forbudt ved gældende lov. Vilkårene i programmet er en forbedring af vilkårene i Legacy-programmerne og generelt giver det medlemmerne mere favorable vilkår og fordele.

For personer, der endnu ikke er medlem, kan du tilmelde dig programmet som et nyt medlem 2 online på www.bestwestern.com eller din lokale hjemmeside, med post, ved at ringe til et Best Western call-center, gennem en Best Western mobil-applikation, eller via receptionen på et Licenseret Hotel.

Du skal have nået myndighedsalderen i dit hjemland for at være medlem af programmet.

For at oprette en medlemskonto, der holder styr på dine point og kontoaktivitet, skal du angive korrekte og fyldestgørende oplysninger, herunder en aktuel, gyldig e-mailadresse, telefonnummer og postadresse (»Kontooplysninger«). Du må aldrig bruge en anden persons konto uden tilladelse.

SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅR OG BWIS FORTROLIGHEDSPOLITIK DIT MEDLEMSKAB AF PROGRAMMET UDGØR DIT SAMTYKKE OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR?

VED AT BLIVE MEDLEM ELLER BLIVE I PROGRAMMET, GIVER DU DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL BWI, SOM BRUGER SYSTEMER I USA TIL AT BEHANDLE DIN TILMELDING OG VEDLIGEHOLDE DIN KONTO. HVIS DU ER BOSIDDENDE ET STED I EU, ASIEN ELLER NOGEN ANDEN REGION, GIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL USA VED AT BLIVE MEDLEM ELLER FORBLIVE I PROGRAMMET. HVIS DU REPRÆSENTERER EN ORGANISATION, ER DU SELV ANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT HVERT MEDLEM, DER DELTAGER I PROGRAMMET SOM MEDARBEJDER ELLER ENTREPRENØR I DIN ORGANISATION, OM HVEM DE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER LEVERET TIL BWI, HAR GIVET SIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL EN SÅDAN OVERFØRSEL OG BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL OG INDEN FOR USA. AMERIKANSK LOVGIVNING VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER KAN VÆRE LEMPELIGERE END LOVENDE I DIT LAND. LÆS BWIS FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OMKRING BWIS BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER (INKLUSIV HENSYNSTAGEN TIL INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER OG BWIS DELTAGELSE I USA/EUS DATABESKYTTELSE, SAFE HARBOR SYSTEMET, OG USA/SCHWEIZ BESKYTTELSE, SAFE HARBOR RAMMESÆT, SOM BEGGE ER STILLET TIL RÅDIGHED AF USAs HANDELSMINISTERIUM PÅ HTTP://WWW.EXPORT.GOV/SAFEHARBOR. VORES CERTIFICERING AF OVERHOLDELSE AF DISSE RAMMER KAN OGSÅ SES PÅ HTTP://WWW.EXPORT.GOV/SAFEHARBOR). VED AT BLIVE MEDLEM AF PROGRAMMET ELLER FORBLIVE I PROGRAMMET ANGIVER DU TIL BWI, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET BWIS FORTROLIGHEDSPOLITIK. BWI ER ALENE ANSVARLIG FOR AT YDE DETTE PROGRAM TIL MEDLEMMERNE. FRA TID TIL ANDEN VIL DU MULIGVIS GIVE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL PARTNERSELSKABER TIL FORSKELLIGE FORMÅL. ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER DU GIVER TIL PARTNERSELSKABER, KAN UNDERKASTES SÅDANNE PARTNERSELSKABERS FORTROLIGHEDSPOLITIKKER OG PROCEDURER. DU ACCEPTERER, AT BWI KAN MODTAGE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER FRA SÅDANNE DATTERSELSKABER, OG AT ENHVER AF BWIS OG SÅDANNE DATTERSELSKABERS FORTROLIGHEDSPOLITIKKER ER GÆLDENDE FOR DE RESPEKTIVE ENHEDERS BRUG AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER.

BRUG AF DINE KONTOOPLYSNINGER

Ud over eventuelle rettigheder, som BWI har med hensyn til dine kontooplysninger i henhold til BWIs Fortrolighedspolitik, bruger vi dine kontooplysninger til at styre og administrere din deltagelse i programmet, og i det omfang det er tilladt under gældende lovgivning, til at forbedre programmet.

Du bemyndiger ligeledes BWI til at dele din kontooplysninger med dets datterselskaber og tredjeparter, herunder Licenserede Hoteller, Partnerselskaber, Flyselskaber og andre Programpartnere; tildelingsleverandører; teknologi-tjenesteudbydere med henblik på at servicere din medlemskonto og behandling af din booking og forarbejdning af reservationer; og tredjepartsudbydere, der lagrer og behandler personoplysninger på vegne af BWI i et sikkert miljø.

Hvis du er borger eller har juridisk bopæl i USA eller Canada, giver du BWI dit udtrykkelige samtykke til at tilgå tilladelige »bløde forespørgsler« til kredit-bureauer eller kreditoplysningsbureauer for at afgøre, om du er berettiget til Best Western Rewards® MasterCard® og Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® eller andre produkter, programmer, tjenester og kampagner, som kan være af interesse for dig. »Bløde forespørgsler« er anmodninger til kredit-bureauer om navne på kunder, der lever op til visse tærskler for at modtage et konkret tilbud om kredit, men omfatter ikke tilgang til kredit-rapporter, der kan påvirke din kredit-score.

Du kan til enhver tid redigere dine kontooplysninger ved at logge ind på din konto og opdatere din profil. Du er ansvarlig for at holde din kontooplysninger opdaterede og præcise. BWI udsender alle optog, skrivelser og opdateringer om programmet og din konto via e-mail til adressen på din konto. Kommunikation er afgørende for forvaltningen af programmet. Hvis du undlader at opdatere dine Kontooplysninger, herunder angivelse af en gyldig e-mailadresse, kan du ikke modtage udtog eller andre vigtige meddelelser. Hertil kommer, at uden en gyldig e-mailadresse tilknyttet din konto, vil du ikke være i stand til at modtage visse bonusser kaldet awards, herunder værdikuponer til gratis overnatning, virtuelle gavekort og andre varer, der udsendes elektronisk. Hvis du ikke angiver nøjagtige og opdaterede kontooplysninger, forbeholder BWI sig retten til at træffe foranstaltninger, der anses for nødvendige, for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang eller svig, herunder at suspendere eller begrænse din konto, indtil dine kontooplysninger kan bekræftes.

Ligeledes hvis du ikke vælger at modtage henvendelser fra BWI, eller hvis du fravælger at modtage beskeder fra BWI eller vores tredjeparts-udbydere, vil du ikke være i stand til at deltage fuldt ud i programmet, eller opleve hele spektret af fordele og tjenester, der stilles til rådighed for dig som medlem af programmet. For at afmelde en e-mail eller anden form for besked, skal du følge instruktionerne, som vil fremgå i enhver afsendt e-mail eller besked.

Du kan til enhver tid se dine kontooplysninger ved at logge ind på din konto på www.bestwestern.com, din lokale hjemmeside, eller via en Best Western mobil-applikation.

I det omfang gældende lovgivning tillader det, er det dit ansvar at overvåge kontoaktivitet og rapportere mistænkelig aktivitet til BWI.

OPTJENING AF POINT FOR OPHOLD

Alle ophold er berettigede til at optjene point (»Kvalificerede Ophold«) med undtagelse af følgende (Ikke-Kvalificerede Ophold »):

· Ophold reserveret via online rejsebureauer (»OTAs«), såsom priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (dvs. andre end booking-kanaler autoriseret af Best Western);

· Ophold booket gennem turistbureauer; og

· Ophold reserveret til særligt nedsatte priser, såsom medarbejderpriser, FIT/ engros/nettopriser, bussatser, besætningspriser, BWR gratis overnatningspriser (FX priser) eller nedsatte priser for ophold længere end tredive (30) nætter.

Hvad der udgør en pris eller bookingmetode, der gælder som et Kvalificeret Ophold versus et IkkeKvalificeret Ophold, kan ændre sig, og du bør altid bekræfte, når du foretager en reservation, om du booker en pris, der kan betegnes som et Kvalificeret Ophold, som du kan optjene point for eller et Ikke-Kvalificeret Ophold, hvor du ikke kan optjene point. Dette er især vigtigt, hvis du bestiller gennem en anden kanal end en Best Western autoriseret booking-kanal.

Du optjener ti (10) Point for hver $1,00 amerikansk Dollar (eller brøkdel af en amerikansk Dollar) betalt for et Kvalificeret Ophold, eksklusiv beløb der udgør skat og diverse. Du kan optjene point for op til tre (3) værelser per Kvalificerede Ophold forudsat at: (a) et (1) værelse er besat af dig; (b) du betaler for alle værelserne; (c) Point for dette rum ikke er blevet tildelt til et andet Medlem; og (d), du præsenterede dit Best Western Rewards® medlemsnummer på tidspunktet for reservationen eller ved check-in.

Hvis du optager et værelse med et andet Medlem, vil kun et (1) medlem modtage point, og I skal beslutte blandt jer selv, hvem der modtager point.

Point bliver tilføjet din konto inden for ti (10) hverdage efter check-out.

Individuelle værelser, der er faktureret direkte til en firmakonto, men hvor du er individuelt ansvarlig for godkendelse af afregning ved check-out, udgør et Kvalificeret Ophold.

Kun tre værelser i et Kvalificeret Ophold for en gruppereservation vil modtage point. Udvælgelse af hvilke tre værelser (og medlemmerne), der modtager Points, besluttes af den person, der foretager reservationen.

For at kunne beregne Point for Kvalificerede Ophold, der er betalt i andre valutaer end amerikanske dollars, omregner BWI først det betalte beløb til amerikanske dollars med en rimelig omregningskurs, som fastsættes af BWI intet mindre end én gang om året, og efter eget skøn, men som er baseret på officielt offentliggjorte valutakurser, og derefter beregnes point baseret på det omregnede betalingsbeløb.

Hvis du har et Kvalificeret Ophold, mens du er medlem, men undlader at præsentere dit medlemskort eller på anden måde registrerer opholdet på din konto, skal du anmode om en kredit for et Kvalificeret Ophold inden for seks (6) måneder efter datoen for det Kvalificerede Ophold ved at besøge www.bestwestern.com eller din lokale hjemmeside, eller ved at ringe til et Best Western call-center. Anmodninger skal indeholde dit navn, kontonummer, adresse, telefonnummer i dagtimerne og/eller e-mailadresse, og reservationsnummeret.

Hvis du tilmelder dig programmet efter at have haft et Kvalificeret Ophold, kan du kun anmode om Point, hvis din tilmelding fandt sted inden for tredive (30) dage efter dit Kvalificerede Ophold. Anmodninger skal indeholde dit navn, kontonummer, adresse, telefonnummer i dagtimerne og/eller e-mailadresse, og reservationsnummeret.

Kombinering af point er til rådighed for personer, der deler den samme postadresse med et medlem. Kombinering er kollektiv optjening af point på én konto af personer med samme postadresse.

OPTJENING AF FLYSELSKABS-REJSEMIL

Snarere end at optjene point til Kvalificerede Ophold eller til andet fastsat heri, kan du i stedet vælge at optjene Flyselskabs-rejsemil (»Miles«) ved nogen af vores godkendte partneres bonusprogrammer (»Flyselskabs-programmer«) ved at logge ind på din konto via www.bestwestern.com eller den lokale hjemmeside for dit bopælsland eller ved at ringe til et Best Western call-center og give BWI besked om at tildele Miles (i stedet for point) som din optjeningspræference. Du skal angive Flyselskabs-programmet, og angive dit frequent flyer medlemsnummer for dit foretrukne Flyselskabs-program. Flyselskabs-programmer kan tildele forskellige pointværdier baseret på de regler og betingelser for det enkelte Flyselskabs-program. Kontakt et Best Western call-center forud for reservering af et Kvalificeret Ophold for oplysninger omkring Miles-awards.

For en komplet liste over Flyselskabs-programmer og detaljer for at optjene Miles, besøg www.bestwesternrewards.com eller din lokale hjemmeside.

Hvis du giver BWI besked om at tildele dig Miles i stedet for point, vil du ikke tjene nogen point til Kvalificerede Ophold eller andet fremsat heri; du vil kun tjene Miles for det Flyselskabs-program, du har valgt. Du kan til enhver tid og efter samme procedure vende tilbage til at optjene point i stedet for Miles.

Miles optjent til det valgte Flyselskabs-program er bogført inden for ca. ti (10) hverdage efter check-out. Da betingelserne for bogføringen af Miles kræver flyselskabets deltagelse, kan tidsrammen være længere i visse situationer.

Du kan også konvertere point, som du har på din konto, til Miles med visse Flyselskabprogrammer. I øjeblikket er det kun visse partnere, der tillader konvertering af point til Miles. Vi arbejder altid på at tilføje denne mulighed for flere Flyselskabs-partnere. I mellemtiden kan du altid vælge at optjene miles i stedet for point i stedet for at konvertere disse på et senere tidspunkt.

Uanset om du vælger at optjene Miles som din optjeningspræference eller i stedet beslutter at optjene point og senere konvertere dem til Miles, har hvert Flyselskabs-program sine egne regler, forskrifter og vilkår og betingelser, som alle vil gælde for din brug af Miles. BWI er ikke ansvarlig for Flyselskabers programmers vilkår og betingelser.

Fra tid til anden kan BWI tilbyde specielle kampagner i samarbejde med Flyselskabs-programmer, der tillader dig at tjene ekstra miles. Du kan kun deltage i disse kampagner, hvis du på tidspunktet for kampagnen har valgt at optjene miles. Sådanne kampagner vil være underlagt yderligere betingelser og vilkår eller salgsfremmende regler, der offentliggøres, når kampagnen er annonceret.

OPTJENING AF POINT VED BRUG AF BEST WESTERN REWARDS® MASTERCARD® KREDITKORT

Best Western Rewards® MasterCard® serien af kreditkort for amerikanske beboere og Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® kreditkort for canadiske beboere giver medlemmerne mulighed for at optjene point på kvalificerede dagligdags-køb. Best Western Rewards® MasterCard® serien af kreditkort for amerikanske beboere er udstedt af First Bankcard, en afdeling af First National Bank of Omaha. Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® kreditkort for canadiske beboere udstedes af MBNA, en afdeling af Toronto-Dominion Bank. Begge kort er underlagt kreditværdighed og yderligere vilkår og betingelser, som er fastsat af kortudstedere. For at ansøge om et kort, besøg www.bestwesternrewards.com.

ANDRE MÅDER AT OPTJENE POINT

Fra tid til anden indgår BWI partnerskaber med store virksomheder, fra biludlejningsselskaber til blomsterhandlere til vinklubber osv., for at give dig andre muligheder for at optjene point, når du køber bestemte produkter og tjenester. For yderligere oplysninger om disse partnere, besøg www.bestwesternrewards.com eller din lokale hjemmeside.

Du kan også blive udvalgt til at deltage i eksklusive, specielle kampagner, hvor du vil få mulighed for at optjene Bonuspoint. Optjening af sådanne Bonuspoint er underlagt eventuelle yderligere begrænsninger, krav eller betingelser, gældende for den specifikke kampagne. Læs venligst vilkår og betingelser for enhver kampagne nøje, før du deltager.

INDLØSNING AF POINT TIL GRATIS OVERNATNING

Det antal point, der kræves for en (1) gratis overnatning på et Autoriseret Hotel, er baseret på den forventede gennemsnitlige dagskurs på den anmodede dato for opholdet, og varierer i løbet af året, og kan ændres på baggrund af BWIs skøn. For at finde det antal point der kræves for en gratis overnatning, besøg www.bestwestern.com, din lokale hjemmeside, eller en Best Western mobilapplikation, eller kontakt et Best Western call-center. EN GRATIS OVERNATNING I ET 7 STANDARD VÆRELSE PÅ ET AUTORISERET HOTEL INKLUDERER UDGIFTER TIL VÆRELSET OG SKATTER FOR VÆRELSET, MEN INKLUDERER IKKE EKSTRAUDGIFTER, FERIESTEDSGEBYRER, ELLER ANDRE GEBYRER, SOM DET AUTORISEREDE HOTEL KAN OPKRÆVE, SÅSOM MARKEDSFØRINGSGEBYRER ELLER PARKERINGSAFGIFTER.

Gratis overnatninger kan reserveres på ethvert verdensomspændende Autoriseret Hotel, som dog er underlagt kapacitetsbegrænsninger og ledige værelser. For at tjekke tilgængeligheden eller reservere en gratis overnatning, besøg www.bestwestern.com, din lokale hjemmeside, eller en Best Western mobil-applikation; ring til et Best Western call-center; eller book direkte via et Autoriseret Hotel. Gratis overnatninger kan ikke bookes gennem rejsebureauer eller online rejsebureauer og er ikke kommissionsberettigede. Gratis overnatninger er ikke ombyttelige til kontanter.

Gratis overnatninger kan gives til en modtager efter eget valg i form af en trykt eller elektronisk voucher. Reservation af en værdikupon til en gratis overnatning skal bestilles ved at ringe til et Best Western Call-center.

INDLØSNING AF POINT FOR MILES

Hvis du har bedt BWI om at tildele Miles i stedet for point, så optjenes dine Miles på det tidspunkt, du betaler for det Kvalificerede Ophold eller gennem dine indkøb med andre partnere; disse Miles overføres derefter til din Flyselskabs-programkonto og yderligere indløsning af point fra din medlemskonto er ikke nødvendig.

Hvis du vælger at konvertere dine point og indløse dem til Miles, kan du til enhver tid gøre dette ved at gå til www.bestwestern.com, hvor dine Miles herefter overføres til din Flyselskabsprogramkonto.

Igen påmindes du om, at hvert Flyselskabs-program fastholder sine egne regler, forskrifter og programvilkår og betingelser, som alle vil være gældende for din brug af Miles. BWI er ikke ansvarlig for Flyselskabers programmers vilkår og betingelser.

Point vil blive konverteret til Miles ved en omregningskurs bestemt af BWI, efter eget skøn, ved at bruge offentliggjorte omregningskurser, der kan ændre sig fra tid til anden.

ANDRE MÅDER AT INDLØSE

Særlige kampagner: Du kan også blive udvalgt til at deltage i eksklusive, særlige kampagner, hvor du vil få mulighed for at indløse dine point til særlige tilbud. Sådanne muligheder vil blive underlagt yderligere begrænsninger, krav eller betingelser, der gælder til den specifikke kampagne. Læs venligst vilkår og betingelser for en særlig kampagne, før du indløser Point eller deltager.

Best Western Travel Card®: Points kan bruges til at købe et Best Western Travel Card®, som kan bruges til logi-afgifter på ethvert Autoriseret Hotel på verdensplan (dvs. værelsesafgifter og gældende afgifter), og medmindre Best Western Travel Card® tilbydes som en del af et særtilbud, har det ikke har nogen udløbsdato. Godkendelse af Best Western Travel Card® for andre ydelser 8 end logi-afgifter er på foranledning af hvert Autoriseret Hotel. For en komplet liste over vilkår og betingelser i forbindelse med et Best Western Travel Card®, besøg www.travelcard.bestwestern.com. Din modtagelse af et Best Western Travel Card® udgør ikke en reservation. Dit Best Western Travel Card® vil blive udstedt i din lokale valuta, men vil blive indfriet i det Licenserede Hotels valuta, hvor du bruger dit Best Western Travel Card® til den gældende valutakurs, bestemt af BWI ved hjælp af en offentliggjort kurs via et tidsskrift eller avis såsom Wall Street Journal.

Andre indløsningsuligheder: Du kan også indløse point for en lang række andre varer ved at besøge www.bestwestern.com eller din lokale hjemmeside, eller ved at ringe til et Best Western call-center.

For indløsningsvarer, der leveres digitalt, såsom virtuelle gavekort, vil du normalt modtage en email med dit gavekort inden for syv (7) hverdage efter indløsning af dine point. For indløsningsvarer, der sendes til dig med posten såsom varer og fysiske gavekort, bestræber BWI sig på at sende sådanne produkter til dig hurtigst muligt, men lejlighedsvis, kan det tage mellem fire (4) uger til otte (8) uger afhængigt af lagerbeholdning.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan indløsningsvarer ikke sendes til en postboks og visse former for gavekort og varer er måske ikke tilgængelige uden for visse regioner. Sørg for, at adressen på din medlemskonto er din nuværende adresse, før du placerer en indløsningsordrer.

Alle gavekort og gavebeviser, der indløses med Point, er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som gælder for den pågældende udsteder, som kan omfatte udløbsdatoer, inaktivitetsgebyrer og andre restriktioner (bortset fra Best Western Travel Card®, som ikke har udløbsdatoer eller inaktivitetsgebyrer, medmindre det udstedes som led i en kampagne). Visse gavekort- og gavebevisudstedere opkræver gebyrer for inaktivitet. Derved kan BWI kun garantere, at et gavekort eller gavebevis kan indløses ved fuld pålydende værdi (dvs. ingen fradrag for inaktivitet) i seks (6) måneder fra datoen for din bestilling.

Mange indløsningsvarer leveres via uafhængige leverandører og er underlagt yderligere vilkår og betingelser. BWI giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til sådanne varer, og er, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion, ikke ansvarlig for eventuelle tab, udgifter, ulykker eller ulemper, der kan opstå i forbindelse med brugen af sådanne varer. Men de fleste varer tilgængelige via Programmet er dækket af producenten via en producentgaranti.

For varer, der er defekte ved levering eller beskadiget under forsendelse, bør medlemmer kontakte et Best Western call-center. BWI vil kontakte leverandøren, forhandleren, sælgeren, eller producenten af varen for at opsøge et returmærkat og give mærkatet til medlemmet for at hjælpe med at returnere deres varer og søge en ombytning. Gavekort og gavebeviser er ikke ombyttelige, refunderbare eller omskiftelige under nogen omstændigheder, og kan ikke udskiftes ved tilfælde af tab eller ødelæggelse.

Velgørende Bidrag: Du kan også vælge at indløse point som et velgørende bidrag til visse godkendte velgørende organisationer, i hvilket tilfælde følgende betingelser vil gælde.

· Bidraget vil fremgå af dit online kontoudtog, som vil udgøre din kvittering.

· Du er selv ansvarlig for at konsultere din revisor med hensyn til, om dit bidrag af point kan være fradragsberettiget.

Besøg www.bestwesternrewards.com eller din lokale hjemmeside for yderligere oplysninger om denne indløsningsmulighed.

Generelt: Mange indløsningsvarer er kun gyldige i visse lande, eller er denomineret i visse valutaer.

Det påhviler medlemmet at vælge en indløsningsvare, der svarer til medlemmets påtænkte anvendelse. I det omfang gældende lovgivning tillader det, kan indløste varer muligvis ikke kun returneres eller refunderes, når de er leveret, og varer er afhængige af lagerbeholdning.

BWI skal gøre en indsats i god tro for at opfylde en ordre med de anmodede varer; dog kan BWI erstatte en tilsvarende vare af tilsvarende værdi, hvis en vare ikke er tilgængelig.

BEST WESTERN REWARDS® RABATTER PÅ VÆRELSESPRISER

Medlemmer, der opretter en reservation på et Autoriseret Hotel gennem www.bestwestern.com eller en lokal hjemmeside, kan modtage rabat på 10 % eller mere i forhold til den offentliggjorte »Flexible Rate.« For at udnytte denne rabat, skal du vælge »Best Western Rewards® Rate Plan.« Denne pris er muligvis ikke tilgængelig i alle lande. 

ELITE STATUS

BWI tilbyder fire forskellige niveauer af Elite-Status-Medlemskab (Gold, Platinum, Diamond, og Diamond Select), som senest træder i kraft 1. marts 2016. For at opnå en Elite status skal du enten samle det nødvendige antal overnatninger, Kvalificerede Ophold eller Points i et kalenderår som angivet i nedenstående skema:

Statusniveau

Nætter

Ophold

Point

(Kun for Kvalificerede Ophold; udelukker Bonuspoint eller salgsfremmende point)

Gold

10 til 14 nætter

7 til 9 Kvalificerede ophold

10,000 til 14,999 Point

Platinum

15 til 29 nætter

10 til 19 Kvalificerede ophold

15,000 til 29,999 Point

Diamond

30 til 49 nætter

20 til 39 Kvalificerede ophold

30,000 til 49,999 Point

Diamond Select

50 eller flere nætter

40 eller flere Kvalificerede ophold

50,000 eller flere Point

Når du opnår Elite status, vil denne status forblive aktiv resten af det kalenderår, hvor det er opnået, og ligeledes til slutningen af det næste kalenderår. Hvis du opfylder kravene til det næste Elite statusniveau, vil du gå videre til det næste Elite statusniveau. Hvis du for eksempel opnår Gold Elite status i august 2016, vil du beholde Gold Elite status til 31. december 2017. Hvis du opnår Gold Elite status i august 2016 og derefter Platinum status i oktober 2016, beholder du Platinum Elite status til 31. december 2017. BWI forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at tildele Elite status til de medlemmer, der ikke har opfyldt kriterierne for Elite status.

Som Elite status medlem modtager du bonuspoint for hvert Kvalificeret Ophold i den tid, hvor du vedligeholder Elite Status, efter følgende bestemmelser:

· Medlemmer, der har opnået Gold Elite status, får en pointbonus på 10 %;

· Medlemmer, der har opnået Platinum Elite status, får en pointbonus på 15 %;

· Medlemmer, der har opnået Diamond Elite status, får en pointbonus på 30 %; og

· Medlemmer, der har opnået Diamond Select Elite status, får en 50 % pointbonus.

Bonuspoint vil blive tildelt fra det første Kvalificerede Ophold, efter Elite status er optjent.

Medlemmer, der har opnået Elite status, kan uden ekstra beregning overføre point til andre medlemmer.

Medlemmer, der har opnået Elite status, vil blive givet et gratisnummer, de kan ringe til for at håndtere reservationer og kontoservice-behov.

Medlemmer, der opnår Elite status på Platinum, Diamond og Diamond Select niveauer, får en velkomstgave ved check-in.

Medlemmer, der har opnået Elite status på Platinum, Diamond og Diamond Select niveauer, kan blive tilbudt at modtage et opgraderet værelse ved check-in. Tildeling af et opgraderet værelse er efter eget skøn af det gældende Autoriserede Hotel og kan omfatte værelser med fordelagtig udsigt, værelser på de øverste etager, hjørne-værelser, værelser med særlige faciliteter, eller dem i nærheden af særlige faciliteter eller suiter. En opgradering af værelset er ikke tilgængelig på BW Premier Collection® licenserede hoteller. Hvis et medlem, der har opnået Elite Status på Platinum, Diamond, eller Diamond Select niveau, foretager en reservation af flere værelser, er værelsesopgraderingen kun tilgængelig for det værelse beboet af et sådant medlem og ikke for eventuelle andre værelser i reservationen, og medlemmet med Elite status skal være tilstede og bebo et (1) af værelserne for at modtage nogen fordel af Elite Status. I tilfælde af gruppereservationer er det kun det Medlem, som har Elite Status, der modtager fordelene ved Elite 11 Status. Værelsesopgraderinger er afhængige af rådighed. De Licenserede Hoteller er ikke forpligtet til at give specielle værelser eller værelsesopgraderinger.

POINTUDLØB OG AFMELDING AF MEDLEMSKAB

Point optjent under programmet udløber ikke. Dette er en spændende ændring for medlemmer af visse Legacy programmer. For de Legacy Programmer, hvor Point er sat til at udløbe den 31. december 2015 eller inden da, vil disse point stadig udløbe i overensstemmelse med tidsplanen for det Legacy program, hvor de blev optjent. Fra og med den 1. januar 2016 (Programdatoen) er alle ikke-udløbne og ikke-indløste point optjent i Legacy Programmer ikke længere omfattet af udløbsdato, uanset bopælsland.

BWI forbeholder sig retten til at annullere enhver medlemskonto og tilbagekalde samtlige optjente point i tilfælde af en af følgende omstændigheder:

· din overtrædelse af disse Vilkår;

· at du giver falske eller unøjagtige kontooplysninger eller ved misbrug af Programmet;

· din overtrædelse af nationale, statslige eller lokale love eller regler;

· byttehandel eller salg af dine Points eller indløste artikler (herunder til kommercielle formål);

· din manglende betaling til de Licenserede Hotellers afgifter, herunder betalinger til licenserede hoteller, der er ugyldige eller returneres grundet utilstrækkelige penge på kontoen;

· din deltagelse i svig eller misbrug, der involverer en del af programmet;

· du bevidst opretholder mere end én (1) aktiv Medlemskonto;

· enhver handling eller adfærd af dig, der skønnes af BWI at være urimelig, chikanerende, krænkende, eller til skade for Programmet, en af dets alliancer, partnere, eller repræsentanter, BWI ansatte eller de ansatte på de Autoriserede Hoteller; eller

· i tilfælde af mistænkelig aktivitet på din medlemskonto.

GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

Læs venligst dette omhyggeligt. Det påvirker dine rettigheder.

Medmindre det er forbudt ved lov i din jurisdiktion, skal alle og enhver tvist mellem dig og BWI, eller dets udpegede datterselskaber, som følge af eller på nogen måde relateret til disse Vilkår eller din deltagelse i programmet (defineret nedenfor som krav) løses ved at anvende de relevante love i Arizona eller føderale love i USA, uden hensyn til modstridende retsprincipper. 12 Endvidere skal alle og enhver tvist mellem dig og BWI eller dets udpegede datterselskaber, som opstår under eller på nogen måde er beslægtet med disse Vilkår eller din deltagelse i Programmet, løses gennem bindende voldgift, som beskrevet i dette afsnit. Denne aftale om mægling skal fortolkes bredt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alle krav og tvister, herunder krav omkring gruppesøgsmål, vedrørende og som følge af din deltagelse i Programmet, herunder men ikke begrænset til eventuelle krav i tilknytning til eller som følge af uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til en hvilken som helst kontooplysning (»Sikkerhedsbrud«), reklame eller markedsføringskrav, produktansvar eller forbrugerkrav (»Krav«).

DU ACCEPTERER, AT VED INDGÅELSE AF DENNE AFTALE GIVER DU OG BWI AFKALD PÅ RETTEN TIL AT INDGÅ I EN NÆVNINGESAG ELLER DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL. DU OG BWI ACCEPTERER, AT HVER PART KAN REJSE KRAV MOD DEN ANDEN I DIT ELLER DENNES INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KOLLEKTIVT MEDLEM AF ETHVERT PÅSTÅET GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. ENHVER VOLDGIFT VIL FINDE STED PÅ INDIVIDUEL BASIS: KOLLEKTIVE VOLDGIFTER OG KOLLEKTIVE SØGSMÅL ER IKKE TILLADT.

Voldgiften vil være underlagt de Kommercielle Voldgiftsregler og de supplerende procedurer for forbrugertvister fremlagt af American Arbitration Association (»AAA«), som beskrevet i dette afsnit. For ethvert krav, hvor det samlede anmodede beløb er $ 10.000 eller derunder, skal AAA, du, og BWI overholde følgende regler: (a) voldgiften skal gennemføres udelukkende baseret på skriftlige indlæg; og (b) voldgiften må ikke indebære personligt fremmøde af parterne eller vidner, medmindre andet aftales indbyrdes mellem parterne. Hvis kravet overstiger $ 10.000, vil retten til en høring fastsættes af AAA-reglerne, og høringen (hvis nogen) skal finde sted alene og udelukkende i Phoenix, Arizona.

Voldgiftsdommerens kendelse er bindende og kan afsiges som dom i enhver domstol med hjemmel. I tilfælde af at denne aftale om voldgiftsforhandling holdes uden for retskraft af en domstol eller er forbudt ved lovgivningen i dit bopælsland, skal eventuelle søgsmål, der ellers ville være blevet foretaget voldgiftsdommeren, udelukkende bringes for de statslige eller føderale domstole i Phoenix, Arizona.

I det omfang gældende lov tillader, skal alle krav, domme og tildelinger begrænses til de faktiske omkostninger (herunder med hensyn til et sikkerhedsbrud, udgifter til lovpligtige anmeldelse og efterfølger), men under ingen omstændigheder omfatte advokatsalærer, og under ingen omstændigheder vil et medlem være berettiget til en tildeling, og hermed frasiger vedkommende sig alle rettigheder til kræve-, straffe-, tilfældigheds-, special- og følge-skader samt enhver anden skade andet en faktiske omkostninger.

I det omfang lovgivningen i dit bopælsland begrænser eller forbyder kravet om at voldgiftsforhandling, forbuddet mod gruppesøgsmål, anvendelsen af lovgivningen i Arizona eller de føderale love i USA, som gældende, eller hjemmel af de føderale eller statslige domstole i Phoenix, Arizona, accepterer du, at følgende bestemmelser i denne paragraf finder anvendelse: Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt (defineret bredt ovenfor som søgsmål), herunder ethvert spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophør, skal henvises til og endeligt løses ved voldgift under myndighed af London Court of International Arbitration (»LCIA ») og LCIA reglerne, hvilke regler anses for at være indarbejdet i denne 13 klausul ved henvisning. Antallet af voldgiftsdommere skal være tre. Hjemstedet eller det juridiske sted for voldgiften skal være i London, England. Det anvendte sprog i voldgiftsforhandlingen skal være engelsk. Den gældende lovgivning ved en sådan begivenhed skal være den materielle ret i England og Wales.

Uanset ovenstående er hvert Medlem og BWI berettiget til at søge påbud (medmindre andet er udelukket af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår) i de statslige og føderale domstole i Phoenix, Arizona.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Medmindre det er forbudt ved lov i din jurisdiktion, kan alle Vilkår, herunder alle Pointindtjeningsmuligheder og indløsningskrav, efter eget skøn, revideres af BWI uden forudgående varsel.

Fastsættelse og betaling af skattepligt er dit eget ansvar som medlem.

Hverken BWI, dets datterselskaber, medarbejdere, agenter, eller partnere, eller licenserede hoteller eller Affiliates kan holdes ansvarlige for mistede eller stjålne awards.

Bortset fra at give gaver som gratis overnatninger, som er tilladt i henhold til disse Vilkår, kan du ikke overføre dine point til nogen uden en gyldig retskendelse eller medmindre andet er angivet i disse Vilkår, såsom Elite Status medlemmer.

Point kan ikke ombyttes til kontanter eller anden form for kredit, medmindre det specifikt kræves af gældende lov. Pointværdi er efter eget skøn fastsat af BWI og kan fra tid til anden opdateres, som tilladt i henhold til gældende lov.

BWI kan efter eget skøn vælge at udstede medlemskabs-beviser til medlemmerne i en række forskellige formater. De fysiske medlemskabs-beviser, udstedt af BWI, forbliver ejendom af Best Western og skal efter anmodning tilbageleveres af medlemmerne. BWI kan ændre Pointene på din konto baseret på faktiske opholdsoplysninger.

BWI kan til enhver tid opsige Programmet uden forudgående varsel, i hvilket tilfælde du skal indløse dine point inden for halvfems kalenderdage, eller enhver anden periode, den gældende lovgivning i din jurisdiktion, efter din modtagelse af opsigelse af Programmet for at undgå at miste dine point.

Programmet er underlagt lovgivningen i USA og staten Arizona, hvad angår konflikter mellem lovmæssige principper, medmindre andet er angivet i afsnittene om »Specielle Bemærkninger« nedenfor.

BWI er ikke ansvarlig for ulæselige, mistede, sendte, ufuldstændige, fejladresserede eller ikkeleverbar post eller e-mail; eller for enhver fejl med en computer, telefon, satellit, kabel, netværk, elektronik eller Internet-hardware eller softwarefejl, tilslutninger, eller tilgængelighed, eller forvanskede, korrupte eller rodede transmissioner, tjenesteudbyder/Internet/hjemmeside/brugers 14 net-tilgængelighed, rådighed, eller trafikpropper eller enhver teknisk, typografisk eller andre fejl eller uautoriseret menneskelig indgriben, eller ukorrekt og unøjagtigt optegnelse af kontooplysninger, eller manglende optegnelse af kontooplysninger, eller tab af, en sådan kontooplysning.

BWI påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller forsendelse, kommunikationssvigt, eller teknisk fejl.

Vi kan revidere disse vilkår fra tid til anden ved at udgive en opdateret version på denne side. Hvis du er medlem, og en revision reducerer dine rettigheder i betydende grad, vil vi underrette dig ved at sende en besked til e-mailadressen tilknyttet din konto, og du accepterer, at de reviderede Vilkår vil være gældende halvfems (90) dage efter, at meddelelsen er sendt til dig. Din fortsatte deltagelse i Programmet er underlagt den mest aktuelle, gældende version af disse Vilkår.

BWIs afkald på ethvert brud af et vilkår, betingelse, bestemmelse eller påbud fremsat heri af et medlem, vil ikke udgøre et afkald på nogen forudgående, samtidig eller efterfølgende brud af medlemmet af den samme eller et andet vilkår, pagt, tilvejebringelse, eller tilstand heri.

Disse Vilkår finder kun anvendelse, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen i det land, stat eller provins, som det pågældende medlem bor i. I det omfang dele af de foregående begrænsninger ikke er tilladt i henhold til lovgivningen i dit land, stat eller provins, accepterer du, at de resterende dele af disse Vilkår, der er tilladte, gælder i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL AUSTRALSKE BEBOERE. Du kan have visse rettigheder under den australske forbrugerlovgivning kaldet »forbrugergarantier.« Intet i disse Vilkår kan udelukke eller begrænse eventuelle ikke-ekskluderede rettigheder, et medlem har i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Hvad angår eventuelle tvister mellem BWI og medlemmer, der er australske beboere i forbindelse med Programmet, disse Vilkår eller din modtagelse eller brug af Awards, kan hver af parterne bringe et søgsmål, men det er kun tilladt at bringe et søgsmål ved domstolene beliggende i byen Phoenix, Staten Arizona, USA eller i byen Sydney, New South Wales, Australien.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL CANADISKE BEBOERE. Du kan i forbindelse med tilmeldingen vælge at give dit udtrykkelige samtykke til at modtage specielle tilbud og information om tjenester (fra BWI eller en tredjeparts-partner), som kan være af interesse for dig, og give tilladelse til at BWI kan sende elektroniske meddelelser til dig angående disse ting. Såfremt du ikke giver et sådant udtrykkelige samtykke under tilmeldingsprocessen, så er du ikke meldt til at modtage sådanne tilbud. Du accepterer dog, at BWI kan sende dig udtog, skrivelser og opdateringer vedrørende din konto via e-mail til adressen i dine kontooplysninger. Hvis du i forbindelse med registreringen indvilger i at modtage tilbud, men senere beslutter, at du ikke ønsker at fortsætte med at modtage disse tilbud, kan du til enhver tid oplyse os omkring dette ved at sende en e-mail til os til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL JAPANSKE BEBOERE. Hvad angår eventuelle tvister i forbindelse mellem BWI og medlemmer, der er japanske beboere i forbindelse med Programmet, 15 disse Vilkår eller din modtagelse eller brug af Awards, kan hver af parterne bringe et søgsmål, men det er kun tilladt at bringe et søgsmål ved domstolene beliggende i byen Tokyo, Japan, eller i byen Phoenix, Staten Arizona, USA.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL BEBOERE I QUEBEC. Du kan i forbindelse med tilmeldingen vælge at give dit udtrykkelige samtykke til at modtage specielle tilbud og information om tjenester (fra BWI eller tredjemands-partnere), som kan være af interesse for dig, og give tilladelse til at BWI kan sende elektroniske meddelelser i forbindelse med disse ting. Såfremt du ikke giver et sådant udtrykkelige samtykke under tilmeldingsprocessen, så er du ikke meldt til at modtage sådanne tilbud. Du accepterer dog, at BWI kan sende dig udtog, skrivelser og opdateringer vedrørende din konto via e-mail til adressen i dine kontooplysninger. Hvis du i forbindelse med registreringen indvilger i at modtage tilbud, men senere beslutter, at du ikke ønsker at fortsætte med at modtage disse tilbud, kan du til enhver tid oplyse os omkring dette ved at sende en e-mail til os til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Fransk sprogversion af bestwestern.com findes på http://fr.bestwesternquebec.com/.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL SYDAFRIKANSKE BEBOERE. Hvad angår eventuelle tvister mellem BWI og medlemmer, der er beboere i Sydafrika, i forbindelse med Programmets Vilkår, eller din modtagelse eller brug af Awards , kan enhver af parterne bringe et søgsmål, men det er kun tilladt at bringe et søgsmål ved domstolene beliggende i byen Cape Town, Sydafrika eller i byen Phoenix, Staten Arizona, USA.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL ITALIENSKE BEBOERE. Programmet tilbydes i Italien og Republikken San Morino af Best Western Italia S.C.p.A (»BW Italia«), og BWI. Vilkårene gældende for medlemmer bosat i Italien er tilgængelige her.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL TYSKE BEBOERE. Hvis du er en forbruger i Tyskland, må anvendelsen af disse love fra USA og Staten Arizona ikke fratage dig de ufravigelige tyske bestemmelser omkring forbrugerbeskyttelse. Du kan i forbindelse med tilmeldingen vælge at give dit udtrykkelige samtykke til at modtage specielle tilbud og information om tjenester (fra BWI eller tredjemands-partnere), som kan være af interesse for dig, og give tilladelse til at BWI kan sende elektroniske meddelelser i forbindelse med disse ting. Såfremt du ikke giver et sådant udtrykkelige samtykke under tilmeldingsprocessen, så er du ikke meldt til at modtage sådanne tilbud. Du accepterer dog, at BWI kan sende dig udtog, skrivelser og opdateringer vedrørende din konto via e-mail til adressen i dine kontooplysninger. Hvis du i forbindelse med registreringen indvilger i at modtage tilbud, men senere beslutter, at du ikke ønsker at fortsætte med at modtage disse tilbud, kan du til enhver tid oplyse os omkring dette ved at sende en e-mail til os på rewards.cs.@ Bestwestern.com .

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL BEBOERE i FRANKRIG. Du kan til enhver tid opsige din deltagelse i Programmet og din Konto. Ved opsigelse af din deltagelse i Programmet anerkender og accepterer du, at du mister alle optjente Point, og du vil ikke være i stand til at indløse point for nogen af de fordele, der er beskrevet heri.

SÆRLIG BEMÆRKNING TIL BEBOERE I KINA. Du kan i forbindelse med tilmeldingen vælge at give dit udtrykkelige samtykke til at modtage specielle tilbud og information om tjenester 16 (fra BWI eller tredjemands-partnere), som kan være af interesse for dig, og give tilladelse til BWI til elektroniske at sende meddelelser om disse emner. Såfremt du ikke giver et sådant udtrykkelige samtykke under tilmeldingsprocessen, så er du ikke meldt til at modtage sådanne tilbud. Du accepterer dog, at BWI kan sende dig udtog, skrivelser og opdateringer vedrørende din konto via e-mail til adressen i dine kontooplysninger. Hvis du i forbindelse med registreringen indvilger i at modtage tilbud, men senere beslutter, at du ikke ønsker at fortsætte med at modtage disse tilbud, kan du til enhver tid oplyse os omkring dette ved at sende en e-mail til os til rewards.cs.@ Bestwestern.com.

Menu [Dk]

 Dansk
Menu